Verkiezingen tandartsvertegenwoordigers 2019 en procedure Raad van State

Naar aanleiding van de sociale verkiezingen 2019, klopt het dat VBT een klacht heeft ingediend bij de Raad van State, dat is de enige manier om tegen een beslissing van de overheid in beroep te gaan.

Volgens onze (VBT) analyse zijn er onregelmatigheden gebeurd ten gevolge van beoordelingsfouten van de organisator van deze verkiezingen (RIZIV). Onder meer het KB van 25 februari  2015 en MB van 26 februari 2015 omvatten bepalingen die strikt moeten gevolgd worden. VBT werd overigens in 2007 uitgesloten van deelname aan de verkiezingen omwille van strikte interpretatie van de toenmalige voorwaarden. 

VBT heeft voorts vastgesteld dat de kiesperiode zonder enige communicatie een aantal dagen vervroegd werd (hetgeen mogelijks in de kaart speelde van deelnemende partij(en), aangezien 1/3 van de stemmen binnen de eerste 2 dagen van de periode werden uitgebracht). 

We betreuren uiteraard ook het nieuws dat een deelnemende partij een schrijven rondstuurde dat per uitgebrachte stem voor die partij een bon ter waarde van 60 euro werd geschonken. Noch VBT, noch BUOS, noch CSD, noch SMD heeft zich aan deze praktijk bezondigd.

VBT heeft het RIZIV vóór de verkiezingen (periode 29 mei -17 juni) schriftelijk op de hoogte gebracht van mogelijke onregelmatigheden. Er werd ons mondeling medegedeeld dat het niet mogelijk was om nog iets te ondernemen voor de verkiezingen.
 
Gezien de termijn om een procedure voor de Raad van State op te starten beperkt is, hebben we daarom onmiddellijk na de boeking van de stemmen initiatief genomen om deze gang van zaken bij het RIZIV in vraag te stellen. 

VBT viseert dus BUOS niet in deze procedure zoals sommigen graag als fake news verspreiden, maar denkt dat het logisch is dat voorschriften in onze rechtstaat dienen nagekomen te worden om goed te kunnen functioneren en rechtsgeldige beslissingen te kunnen nemen.

Indien de Raad van State VBT gelijk geeft in dit geding, zullen de verkiezingen allicht nietig worden verklaard en komen er wellicht nieuwe verkiezingen binnen 2-3 jaar. De representatieve beroepsverenigingen die momenteel verkozen zijn, zullen dan ook opnieuw kunnen deelnemen aan de sociale verkiezingen. De beslissingen die in onder meer de Nationale Commissie Tandheelkundigen-Ziekenfondsen  worden genomen, blijven rechtsgeldig. 

Gezien ook de lopende procedure kunnen wij hierover niet verder in detail communiceren, we houden u wel op de hoogte van de afloop van deze procedure.