Bericht aan alle tandartsen

1. Context 

Er is momenteel wijdverspreide transmissie van COVID-19 in België. De overheid heeft daarom verregaande maatregelen getroffen en maximaal ingezet op social distancing.  
COVID-19 wordt voornamelijk overgedragen door druppelinfectie.  

2. Maatregelen voor de tandarts 

Op dit moment vormen tandheelkundige zorgverleners één van de meest risicovolle beroepen omwille van de aerosolen die geproduceerd worden bij de meeste van de behandelingen, het nauwe contact met de patiënten en de opeenvolging van patiënten in een beperkte ruimte. 

Een chirurgisch masker beschermt de tandarts onvoldoende tegen aerosolen.  
Indien geen strikte voorzorgsmaatregelen genomen worden is er een risico op kruisbesmetting voor de zorgverlener, zijn gezin, de medewerkers en de patiënten. 

De Risk Management Group onder leiding van minister De Backer heeft daarom gesteld dat tandartsen niet-essentiële behandelingen MOETEN uitstellen, zie link

Het FOD Volksgezondheid bevestigde deze richtlijn via een eHealthbericht aan alle tandartsen: zie pdf

  • Tandartspraktijken die volledig kunnen voldoen aan het hygiëneprotocol dat gepubliceerd werd op de website van Sciensano (Belgisch instituut voor gezondheid), mogen instaan voor essentiële en urgente mondzorg.  
    Het hygiëneprotocol is hier te vinden.  

  • Tandartspraktijken die niet volledig kunnen voldoen aan het hygiëneprotocol, mogen geen behandelingen uitvoeren en moeten instaan voor telefonische consultatie en triage.  

Het is belangrijk dat elke tandarts deze richtlijnen strikt opvolgt.
Wanneer men dit niet doet, brengt men zowel zichzelf en zijn eigen familie/gezin als de patiënt in gevaar en zullen de bevoegde instanties repressief optreden.  
Deze maatregel blijft in voege tot minstens 19 april 2020.

3. Telefonische beschikbaarheid.  

Momenteel werken de meeste tandartsen niet of heel beperkt, wegens te weinig mogelijkheden voor bescherming en de hoge risico’s.  

Tandartsen moeten wel telefonisch bereikbaar zijn voor triage en doorsturen.  

De bevoegde Provinciale Geneeskundige Commissies zullen optreden tegen collega’s die nalaten hun verplichtingen na te komen.  

Onze beide beroepsverenigingen dringen er bij alle collega’s op aan om zich nauwgezet aan de uitgevaardigde richtlijnen te houden. Hou u aan uw plicht, verzorg enkel urgenties binnen het Sciensano protocol en blijf bereikbaar voor patiënten. 

Enkel op deze manier kunnen wij allen samen deze gezondheidscrisis aanpakken en hopelijk snel onze praktijkvoering hervatten. 

Wij wensen u het allerbeste, hou het gezond. 


Philippe Decroock      Frank Herrebout
Voorzitter VVT            Voorzitter VBT