VBT hekelt gebrek aan overleg – heropstart komt in het gedrang.

Op 17/04/20 werd een spoedadvies gevraagd aan de Raad van Tandheelkunde. Een VVT-vertegenwoordiging en Prof. Dominique Declerck (KU Leuven), die zetelen in het Bureau van de Raad van de Tandheelkunde, hebben een advies uitgewerkt zonder overleg met de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT). VBT heeft geprotesteerd tegen deze gang van zaken: een advies dat niet breed gedragen wordt en waarbij een beroepsvereniging met opzet wordt geweerd uit het overleg, komt de toekomst van onze beroepsgroep niet ten goede. Blijkbaar had noch Prof. Declerck noch de VVT-vertegenwoordiging tussen vrijdagavond 17 april en zondagavond 19 april de tijd om een e-mail te sturen zodat er collegiaal kon overlegd worden!

De opmakers van het advies hebben de huidige toestand niet goed begrepen en bijgevolg spreekt dit advies nog steeds over urgente zorg. Sciensano hanteerde deze term bij het eerste advies op 16/3/2020, maar paste dit aan op 23/3/2020 tot essentiële zorg[1]. Een term en interpretatie die werd bevestigd in het schrijven van Dr. P. Pardon op 16/4/2020[2].

Tussen “urgente” en “essentiële” zorg bestaat een hemelsbreed verschil ! (zie bijlage 1)

Dat men in dit advies van de Raad van de Tandheelkunde vraagt naar een snelle overgang van alleen urgente zorg” naar de tweede fase “urgente zorg + noodzakelijke zorg”, betekent praktisch dat er geen heropstart van de tandartspraktijken zal gebeuren. Bovendien leidt de invoering van de term noodzakelijke zorg weer tot verwarring met de eerdere adviezen van Sciensano waar men spreekt over essentiële zorg. Wat is het nu?

VBT heeft niet alleen dit advies becommentarieerd, maar anderzijds ook zelf een advies uitgewerkt (zie bijlage 2), naar analogie met de terminologie die Sciensano eerder hanteerde. In dit VBT advies wordt de huidige situatie (urgente en essentiële behandelingen) beschreven. Dit opent perspectief op een gefaseerde hervatting van de tandzorg op basis van een voorafgaandelijke triage, met inachtneming van het Hygiëneprotocol[3] en de Covid-19 beschermingsmaatregelen.

Ons advies komt tegemoet aan wat er leeft op het werkveld en VBT blijft zich dan ook hard inzetten om de belangen van de tandartsen te verdedigen.

LET WEL: Momenteel wijzigt nog niets! De huidige richtlijnen die u op de website van Sciensano kan vinden, blijven ongewijzigd zolang geen aanpassingen beslist worden door de Risk Management Group.

Download documenten :