VBT pleit voor screening patiënten

VBT is van oordeel dat in de tandartspraktijken de patiënten best getest worden op besmetting met het Coronavirus.

Speekseltesten die in 30 minuten kunnen uitsluitsel geven of iemand al dan niet besmet is kunnen een grote hulp zijn in de toekomstige reguliere mondzorg.

Onbesmette patiënten kunnen dan namelijk in een ‘ gewone’ tandartssetting uitgevoerd worden. Hiermee wordt het risico van besmetting van de zorgverleners (behandelaars en assistenten) en het risico van kruisbesmetting van populaties aanzienlijk verminderd. In geval van een nomenclatuurnummer voor beschermmateriaal hoeft dit dan niet aangewend te worden maar kan dit budget gebruikt worden om de testen te bekostigen. We vragen dan ook dat deze screeninghandeling door RIZIV en de ziekenfondsen in de nomenclatuur wordt opgenomen.

Als tandartsen staan we in de frontlijn maar kunnen we ook instaan voor het doorsturen van epidemiologische screeningsgegevens, die dan  weer nuttig kunnen zijn voor het verder opvolgen van de pandemie. 7 à 8000 tandartsen die eind mei bvb hun patiënten zouden kunnen testen kunnen een schat van epidemiologische gegevens verzamelen.

Een speekseltest wordt momenteel gevalideerd:

http://www.cnrs.fr/en/covid-19-clinical-trial-launched-rapid-saliva-based-screening-test

of

RT-Lamp test:

https://otd.harvard.edu/explore-innovation/technologies/rapid-point-of-care-covid-19-detection-assay-by-rt-lamp

Wanneer dit operationeel wordt gemaakt hebben we het voordeel dat het vertrouwen van de patiënten sneller zal hersteld worden, dat de praktijken sneller weer op ‘normale’ kracht kunnen werken, waardoor de kans vermindert dat de tandheelkundige sector en haar toeleveringsbedrijven in financiële moeilijkheden komen. Als gevolg daarvan blijft de mondzorg voor de bevolking verzekerd.