Nieuwe Corona richtlijnen voor de tandartsen - versie 24 mei 2020

Versie van 20 mei 2020


De nieuwe Corona richtlijnen voor de tandartsen staan online op de Sciensano website: klik hier

Het is een update van het volgende document: "2020-04-18 Covid-19 Protocol Perifere THK zorgverlening". Het gebruik van dit protocol gaat samen met de Triagematrix.

U vindt een link naar de pdf eveneens hieronder.

Het uitgebreide Bureau van de Raad van de Tandheelkunde stelde op 19 mei 2020 voor om vanaf 25 mei van Fase 2 over te gaan naar Fase 3 (reguliere zorg) van de triagematrix. 

De volgende aandachtspunten zijn nog steeds van toepassing : 

• De triage van patiënten en voorafgaand telefonisch contact voor een afspraak blijven de hoekstenen van de heropstart van de ambulante zorg. 

• De zorgverlener is altijd verantwoordelijk voor de beoordeling van de individuele situatie van elke patiënt en geeft voorrang aan de patiënten met de meest acute zorg. 

• Er wordt rekening gehouden met het feit dat elke individuele beoefenaar zich in een ander fase van de heropstart van de activiteiten kan bevinden, afhankelijk van zijn niveau van organisatie en de beschikbare apparatuur. 

• Er wordt aan herinnerd dat de triagematrix en het aanvullende protocol* van kracht blijven. 

* Dit aanvullende protocol is aangevuld met het bijwerken van de aanbevelingen gecoördineerd door Sciensano.

Download documenten :