Online bijscholing voor tandartsen ook geaccrediteerd?

Ondertussen is het bekend dat het accrediteringssysteem 2020 in problemen verkeert ten gevolge van de Coronacrisis. Door het afgelasten van veel geplande fysieke cursussen en peer reviews in 2020 dreigen veel tandartsen niet te kunnen voldoen aan de  accrediteringsverplichtingen dit jaar.

Uiteraard kunnen online activiteiten en webinars hier oplossingen bieden maar het accreditering reglement voor de tandartsen is hier voor momenteel nog niet aan aangepast. Via de beroepsverenigingen van tandartsen is er overleg aan de gang is om dit reglement te wijzigen. 

De mogelijke maatregelen betreffende corona voor de tandartsen accreditering 2020 worden besproken tijdens de Stuurgroep van 7 juli eerstkomend. Als we echter mogen afgaan op wat er onlangs voor de artsen werd afgesproken, gaat het de goeie kant uit:

De accrediteringsstuurgroep voor artsen heeft op 18 juni beslist dat LOK’s (lokale kwaliteitsgroep, een LOK is een groep van collega's, artsen of apothekers-biologen, die hun medische praktijkvoering delen en kritisch beoordelen (peer review) om de zorgkwaliteit te verbeteren) onder de vorm van tele-vergaderingen zonder specifieke voorwaarden toegelaten blijven tot het einde van 2020. Een evaluatie moet daarna uitwijzen of deze tele-LOK’s ook in de toekomst mogelijk blijven. Belangrijk ook: het voorstel van de BVAS om alle geaccrediteerde artsen automatisch 5 credit points toe te kennen is nu definitief goedgekeurd. Het gaat om 2 credit points voor een LOK-deelname en 3 voor Ethiek & Economie.

Als we dit zouden mogen vertalen naar de beroepsgroep van tandartsen zou dit betekenen dat voor 2020 de peer review sessies online zouden mogelijk zijn en dat de geaccrediteerde tandartsen automatisch een aantal accrediteringseenheden zouden toebedeeld krijgen.

Dit is momenteel echter nog speculatief, meer nieuws na 7 juli, we houden u uiteraard op de hoogte.

VBT is van oordeel dat dit een gezonde ontwikkeling is, niet alleen in het kader van de huidige coronamaatregelen, maar ook voor de toekomst zou het moeten mogelijk zijn om een deel van de bijscholing online te volgen en daar ook accrediteringseenheden voor toebedeeld te krijgen.