Accreditering 2020: Covid tegemoetkoming vanwege RIZIV

Als waardering voor de bijzondere navorming die werd gevolgd naar aanleiding van COVID 19, heeft de Stuurgroep ‘kwaliteitspromotie’ van het RIZIV tijdens haar vergadering van 7 juli 2020 besloten om automatisch 20 eenheden in deelgebied 2 en 20 eenheden in deelgebied 0 toe te kennen.

Voor de rest blijven de voorwaarden voor de accreditering 2020 gelden, dus ook voor wat het volgen van Peer Reviews betreft.

Raadpleeg dus regelmatig de VBT website op www.vbt.be/kalender om de data van onze toekomstige bijscholingen en Peer Reviews te kennen. Die zijn momenteel gepland voor in het najaar, zodat iedereen nog de kans krijgt om aan de accrediteringsvoorwaarden 2020 te voldoen.