Telematicapremie aanvraagprocedure is stilgelegd.

De telematicapremie 2019 kon u aanvragen vanaf 16 juli 2020.

Er is echter een fout vastgesteld in de gegevens op basis waarvan de telematicapremie 2019 is berekend. Daarom werd de op 16/7/2020 gestarte aanvraagprocedure tijdelijk opgeschort.

Wie al een aanvraag indiende en een negatieve beslissing kreeg, vragen we om ons dit te laten weten via vragen@vbt.be. Alle beroepsverenigingen verzamelen de klachten van hun leden.

Het IT systeem van het RIZIV gaat weeral eens de mist in. Na het raadsel van de verdwenen tandartsen bij het berekenen van de conventiegraad is het nu de beurt aan de aanvraagprocedure bij de telematica aanvraag.

Daar waar onze protesten i.v.m. de conventiegraadberekening zonder meer van tafel werden geveegd, kon het RIZIV dit keer niet anders dan hun fout toegeven. Na dit zoveelste probleem kan men niet anders dan het volledig IT systeem van het RIZIV doorlichten. Is het ver gezocht om ook de correctheid van de uitslag van de verkiezing van de tandartsvertegenwoordigers in vraag te stellen? 

Wat er ook van zij, een verder onderzoek dringt zich nu meer dan ooit op. VBT vraagt met aandrang een onderzoek door een onafhankelijk expert.