Mondzorg in België kan veilig uitgevoerd worden

Mondzorg in België kan veilig uitgevoerd worden. De nodige richtlijnen daarvoor werden reeds in maart/april uitgewerkt door Sciensano ism de beroepsverenigingen en universiteiten.

VBT betreurt het ongenuanceerd advies van de WHO om niet essentiële tandartsbezoeken uit te stellen. "Dit advies gaat over landen waar het niet veilig kan gebeuren. In ons land kan dat wel. Dit bericht van WHO is zeer ongelukkig", zegt voorzitter Frank Herrebout.