Enquête naar de beschikbaarheid van de tandartsen in Vlaanderen na de eerste CoronagolfDe recente berichtgeving in de pers als zouden tandartsen kampen met grote wachtlijsten door de naweeën van de eerste corona golf heeft voor heel wat reacties gezorgd bij de collega’s en het grote publiek. VBT was van oordeel dat deze berichtgeving tendentieus was en niet 100% strookte met de realiteit op het werkveld. 

Vandaar dat een korte enquête (9 vragen) werd verstuurd naar de VBT leden. De link naar de enquête werd eveneens verspreid in een Facebookgroep, voorbehouden aan tandartsen (bestaande uit VBT leden en niet VBT leden). 

De enquête werd slechts gedurende 1 dag ( 2 september) opengesteld omdat we heel snel de resultaten wilden bekend maken. Op deze korte tijdspanne vulden een kleine 350 tandartsen de enquête in, gezien het feit dat er ongeveer 4500 tandartsen werkzaam zijn in Vlaanderen is dit een representatief aantal antwoorden.

Volgende vragen werden in die enquête gesteld: 

  1. Wanneer een bestaande patiënt vandaag belt voor een afspraak voor mondonderzoek/controle/reiniging, hoelang moet hij/zij wachten vooraleer hij/zij bij u in de praktijk terecht kan?
  2. Wanneer een nieuwe patiënt vandaag belt voor een afspraak voor mondonderzoek/controle/reiniging, hoelang moet hij/zij wachten vooraleer hij/zij bij u in de praktijk terecht kan?
  3. Wanneer een bestaande patiënt vandaag belt voor een afspraak voor pijn of dringende zorgen, hoelang moet hij/zij wachten vooraleer hij/zij bij u in de praktijk terecht kan?
  4. Wanneer een nieuwe patiënt vandaag belt voor een afspraak voor pijn of dringende zorgen, hoelang moet hij/zij wachten vooraleer hij/zij bij u in de praktijk terecht kan?
  5. Hoe ervaart u de drukte in uw praktijk in vergelijking met vorig jaar ? 
  6. Neemt uw praktijk nog nieuwe patiënten aan?
  7. In welk soort praktijk bent u werkzaam?
  8. Tot welke leeftijdscategorie behoort u?
  9. En een vraag betreffende de accrediteringsreglementering die met beschikbaarheid verder niets te maken heeft.

Vraag 1: niet dringende raadpleging bestaande patiënt

(klik op de illustratie om een groter beeld te zien)

Uit deze grafiek leren we dat uw vertrouwde tandarts u in 25% van de gevallen binnen de 14 dagen kan zien voor een niet dringende raadpleging. In meer dan 60% van de gevallen kan men binnen de maand terecht bij de eigen tandarts. In 32% van de gevallen dient u 1 maand te wachten. In minder dan 1 op 5 gevallen moet u meer dan 2 maand wachten op een niet dringende afspraak. Dat valt deels te verklaren door het feit dat sommige tandartsen al 6 maanden of een jaar op voorhand afspraken geven aan patiënten. 

Vraag 2: niet dringende raadpleging nieuwe patiënt
(klik op de illustratie om een groter beeld te zien)

 

Heeft u (nog) geen vaste en vertrouwde huistandarts dan is de situatie iets moeilijker: voor een niet dringende raadpleging kan u binnen de 2 maanden aan afspraak krijgen bij een nieuwe tandarts. 

Vraag 3: dringende raadpleging bestaande patiënt
(klik op de illustratie om een groter beeld te zien)

 


Voor pijn of een dringende raadpleging kan u bij uw vertrouwde tandarts in de meerderheid van de gevallen (64%) nog in dezelfde week terecht. Bij 29% kan dat binnen de 7 dagen. Dat betekent dus dat u bij een dringend probleem in 93% van de gevallen binnen een redelijke termijn bij uw tandarts terechtkan. Voor heel wat patiënten toch een geruststelling.

Vraag 4: dringende raadpleging nieuwe patiënt
(klik op de illustratie om een groter beeld te zien)

 


Daar zien de cijfers er terug minder rooskleurig uit en kijkt u tegen langere wachttijden aan: toch doen heel wat tandartsen hun uiterste best om u toch te helpen: in 31% van de gevallen kan u met pijn in dezelfde week of binnen een termijn van 7 dagen bij hen terecht voor hulp. In de meerderheid van de gevallen lopen de wachttijden wel op.

We leren uit de voorgaande vier grafieken hoe belangrijk het is om regelmatig op controle te gaan bij uw tandarts: ten eerste omdat dan de kans klein wordt dat u ooit geconfronteerd wordt met een dringend tandprobleem en ten tweede omdat u dan in ruil voor uw goede gewoontes beloond wordt met een goede service van uw huistandarts. De iets langere wachttijden zijn zonder meer te verklaren door het stilvallen van tandzorg in maart/april maar heel redelijk in vergelijking met veel andere medische disciplines. 

Vraag 5: hoe ervaart u de drukte in uw praktijk in vergelijking met vorig jaar?
(klik op de illustratie om een groter beeld te zien)

 


92% van de respondenten vinden dat het in de praktijk drukker is of even druk als vorig jaar in dezelfde periode. Het lijkt erop dat veel patiënten opnieuw de noodzaak inzien van een regelmatig tandartsenbezoek en dat er geen sprake is van uitstel van zorg ten gevolge van COVID-19.

Vraag 6: neemt uw praktijk nog nieuwe patiënten aan?
(klik op de illustratie om een groter beeld te zien)

 


Het merendeel van de tandheelkundige praktijken (75%) neemt nog nieuwe patiënten aan. Er is bijgevolg nog voldoende capaciteit aan tandartsen om patiënten te blijven verzorgen. 


Vraag 7: in welk soort praktijk bent u werkzaam?
(klik op de illustratie om een groter beeld te zien)

 

Een meerderheid (59.2%) van de respondenten werkt in een groepspraktijk, 41.5% werkt als solo tandarts.

Vraag 8: tot welke leeftijdscategorie behoort u?
(klik op de illustratie om een groter beeld te zien)

 


Hier zien we het overzicht van de leeftijdscategorieën van de respondenten. We zien dat alle leeftijden ongeveer gelijkwaardig verdeeld zijn onder de respondenten. Dat maakt het heel representatief. 

Vraag 9: accreditering : bent u voorstander van een aanpassing van de reglementering tijdens deze COVID-19 periode?
(klik op de illustratie om een groter beeld te zien)

 


Een overweldigende meerderheid van de respondenten (91%) vindt dat de voorwaarden voor de accreditering aangepast dienen te worden. Jammer genoeg heeft het RIZIV geen oor naar onze vraag en werden onze opmerkingen zelfs niet  beantwoord door de ambtenaar. VBT zal dan ook op de eerstvolgende Dentomut deze problematiek aankaarten en roept de tandartsen op om zich massaal achter onze vraag tot aanpassing te scharen.