Ontstaan


De VBT bestaat sinds 2000.

 

De vereniging werd destijds opgericht in de schoot van de VWVT en de Tandheelkundige Kring Land van Aalst.
De VBT is zo steeds een pleitbezorger geweest voor een dynamischer aanpak van de verdediging van onze beroepsbelangen.

 

Wij wensen een kwaliteitsvol kader te creëren voor een moderne praktijkvoering, die ten goede komt aan de ganse tandheelkundige wereld, zowel de tandarts en zijn/haar team, de patiënt als de dentale industrie.

 

Hiervoor wensen wij in dialoog te treden met andere collegae, wetenschappelijke verenigingen, universiteiten en hogescholen, beroepsverenigingen, mutualiteiten, politieke partijen en het RIZIV.

 

Wij pleiten voor een modern management en een toekomstgerichte tandheelkunde met tandartsassistenten, een eerlijke verloning, en een efficiënt preventiebeleid met mondhygiënisten.
Het blijven benadrukken van “KWALITIJD, zowel in werk als vrije tijd” resulteerde bij de RIZIV-verkiezingen van 2011 in een schitterend resultaat en een duidelijk mandaat van de tandarts voor verandering in de tandheelkunde.