e-Health: een welkome vereenvoudiging met itsme 14-4-2018
Oudere patiŽnten in de tandartspraktijk ÖÖ andere noden? 19-3-2018
Het Vlaams Kenniscentrum Mondgezondheid 5-3-2018
Telematicapremie 2017 17-2-2018
Recip-e: Het elektronisch voorschrift vandaag 1-2-2018
informatieavond over de reorganisatie van de eerstelijnszorg en de vorming van de eerstelijnszones 1-2-2018
Graag nodigen ISOM, VHKZ/LMN Zuiderkempen, HVRT/LMN regio Turnhout en SEL Kempen u uit op een informatieavond over de reorganisatie van de eerstelijnszorg en de vorming van de eerstelijnszones op 9 februari 2018 om 20.00u in WZC Lindelo in Lille. U kan zich voor de informatieavond inschrijven via de link vermeld op de uitnodiging.
Panoramische radiografie onder de 7 jaar 31-1-2018
Het elektronisch getuigschrift of ĎeAttestí voor huisartsen 29-12-2017
Problemen met pseudocodes in verband met de tandprothesen 27-12-2017
VRIJSTELLING BILLIJKE VERGOEDING 23-12-2017
Een verontrustend monopolie in de gegevenstransmissie. Een schandalige prijsverhoging" (Kartel) 16-12-2017
Veel Gestelde Vragen over OxyBoxy 14-12-2017
Oudere tandartsen moeten niet elektronisch voorschrijven 4-12-2017
(Tand)artsen ouder dan 62 jaar zullen niet verplicht worden om elektronisch geneesmiddelen te gaan voorschrijven. Dat is maandag beslist op het Verzekeringscomitť van het Riziv. De uitrol van het systeem wordt bovendien uitgesteld naar 1 juni 2018.
Amalgaam verbod in 2018 27-11-2017
OPBEETPLAAT 12-7-2017
Op 1 augustus 2017 treden er wijzigingen in werking rond de terugbetaling van de opbeetplaat. Die gebeurt dan niet langer via de verstrekking 317295-317306, maar via een specifiek daarvoor ingevoerde verstrekking. De regeling vereenvoudigt op administratief vlak en ze wordt efficiŽnter.
Nomenclatuur in de kijker ! 8-7-2017
Sunshine act: transparantieplicht voor farmaceutische bedrijven 28-6-2017
Folia Pharmacotherapeutica juni 2017 23-6-2017
Informatie voor de tandartsen: selectie van Folia-artikels (periode januari tot en met juni 2017) 22 juni 2017
Afficheren in wachtzaal 21-6-2017
WisDoc Platform: best uitschrijven 16-5-2017
Gemeenschappen worden bevoegd voor de erkenning van de gezondheidsberoepen. 15-5-2017
Een algemeen en absoluut verbod op alle reclame voor mond- en tandverzorging is onverenigbaar met het Unierecht. 6-5-2017
Een algemeen en absoluut verbod van alle reclame gaat volgens het Hof echter verder dan wat noodzakelijk is om de nagestreefde doelstellingen te verwezenlijken. Die doelstellingen zouden kunnen worden bereikt door middel van minder beperkende maatregelen die Ė in voorkomend geval strikt Ė afbakenen welke vormen van communicatie tandartsen op welke wijze mogen gebruiken.
Akkoord Tandheelkundigen Ziekenfondsen 2-5-2017
IDS Keulen 2017 27-3-2017
Van 21 tot 25 maart 2017 vond in Keulen opnieuw de tweejaarlijkse beurs ďInternationale Dental SchauĒ plaats. Meer dan 2400 exposanten uit 60 landen zorgden voor een unieke dentale show en vulden daarbij 160.000 m2 van de Keulse beurshallen.
FAQ Recip-e 16-3-2017
Het Vlaams Artsensyndicaat verzamelde de veelgestelde vragen over Recip-e, de FAQ is te vinden op;
Folia Pharmacotherapeutica maart 2017 16-3-2017
Bij inname van geneesmiddelen zijn interacties een belangrijke oorzaak van ziektelast. Het blijft een moeilijke opgave om daarmee om te gaan.
Formulieren accreditering 2016 en 2017 15-3-2017
Vergeet niet uw accrediteringsformulier 2016 in te dienen vůůr 31 maart 2017!
Data van initiatieseminarie + vervolgseminarie voor stagemeester tandartsen. 23-2-2017
Let op met brandstofkosten in een vennootschap 3-2-2017
Special Smiles 2017 2-2-2017
Maximumtarieven 2-1-2017
De te respecteren maximumtarieven voor de kostprijs van het materiaal voor mechanische verankering bij conserverende zorg zijn vanaf 1 januari 2017 niet meer van toepassing.
Tarieven vanaf 01 januari 2017 1-1-2017
Het elektronisch voorschrift : wijzigingen op 01.01.2017 24-12-2016
Een groot aantal artsen en tandartsen maakt al elektronische voorschriften. Wat wijzigt er op 1 januari 2017?
Gebruik enkel nog de nieuwe modellen getuigschrift vanaf 1 januari 2017 19-12-2016
Extra aanvullend pensioen? 4-11-2016
Er bestaan tot op heden 2 fiscaal aangemoedigde systemen voor zelfstandige ondernemers: het (Sociaal) Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen en de Individuele Pensioentoezegging (IPT).
Wachtdienst 2017: beurtrollen staan online 3-11-2016
Dutch Academy of Esthetic Dentistry 9-10-2016
Op 25 en 25 november a.s. organiseert de Dutch Academy of Esthetic Dentistry (DAED) voor de 20e keer het jaarlijks congres 'Masters of Masters in Esthetic Dentistry'. Een tweedaags symposium voor de esthetisch werkende tandarts dat in het teken staat van inspirerende internationale lezingen, een hands-on en natuurlijk intercollegiale ontmoetingen tijdens pauzes, borrel en diner.
VEILIGHEID VOOR (TAND)ARTSEN - TOOLBOX 16-9-2016
Als (tand)arts kunt u met specifieke vormen van criminaliteit worden geconfronteerd.
Aangifte personenbelasting: dienstencheques optimaliseren - reminder 4-9-2016
Bij het invullen van de aangifte personenbelasting zijn er nog optimalisatiemogelijkheden.
TANDARTS LOOPT ALS SNELSTE VAN MEXICO NAAR CANADA 19-8-2016
Karel Sabbe heeft als snelste man ooit van Mexico naar Canada gelopen. Hij deed er 52 dagen, 8 uur en 25 minuten over.
Belangrijk voor startende tandartsen 30-6-2016
Verplichte aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds vůůr start van de zelfstandige activiteit.
BETRANSPARENT.BE 23-6-2016
Medische vooruitgang en de best mogelijke zorg en behandeling voor de patiŽnt zijn hoekstenen van ons gezondheidszorgsysteem. Een efficiŽnte samenwerking tussen de farmaceutische industrie, de medische technologieŽn industrie en u, als zorgverstrekker, speelt hierbij een essentiŽle rol.
Nieuwe website FOD 9-6-2016
Tot wanneer mag u de oude getuigschriften voor verstrekte hulp gebruiken? 8-6-2016
FANC reglementering gebruik van draagbare intra-orale tandradiografietoestellen. 15-4-2016
Het Agentschap is momenteel het proces opgestart om middels een ontwerp van Koninklijk Besluit, het gebruik van draagbare intra-orale tandradiografietoestellen in een inrichting waar geen patiŽnten verblijven (tandartskabinet, radiologisch centrum, ...) te verbieden.
Foutief nomenclatuurnummer 16-3-2016
Wetenschappelijk onderzoek: uw medewerking wordt gevraagd 14-3-2016
In kader van een onderzoek aan de KU Leuven, afdeling mondgezondheidswetenschappen, tracht men via een enquÍte te analyseren hoe u, als algemeen tandarts/tandarts-specialist, de parodontale toestand van de patiŽnt beoordeelt.
Special Smiles - warm aanbevolen 10-2-2016
We kijken uit naar de Special Olympics 2016 die dit jaar doorgaan in La LouviŤre van 5 tot 7 mei a.s. (naar gewoonte in het Hemelvaartweekend ).
Individueel Accrediteringsformulier 2016 5-2-2016
Opgelet: er wordt geen papieren versie meer door het RIZIV verstuurd.
Opleiding stagemeester 23-1-2016
Accreditering 2015: tijdig indienen 18-1-2016
Vergeet uw documenten niet tijdig in te dienen. Wat moet U precies doen ?
!!! -------------ConsulTand App ===== !! 10-12-2015
Maak kans op 1 jaar gratis VBT bijscholing
Verlening beroepstitel titel algemeen tandarts 2015 28-10-2015
De eerste controlecyclus m.b.t. het behoud van de erkenning als algemeen tandarts is gestart op 1 juli 2009 en dit voor de algemeen tandartsen die vůůr 1 januari 2009 erkend zijn. Vanaf deze datum moet voldaan worden aan de criteria voor behoud (met name: de dossiers van patiŽnten bijhouden, zich houden aan de voorwaarden voor de uitoefening van het beroep, deelnemen aan de wachtdienst, regelmatig bijscholen), zoals vastgelegd in het ministerieel besluit van 29 maart 2002 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van beoefenaars van de tandheelkunde, houders van de bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts. Tevens diende een aanvraag tot behoud van de erkenning normaliter te gebeuren voor 1 juli 2015.
betransparent.be: nieuw publiek platform 8-10-2015
betransparent.be: nieuw publiek platform bevordert de transparantie van financiŽle interacties van de farmaceutische industrie en de industrie van de medische technologieŽn naar de zorgverstrekkers in BelgiŽ. Lees er meer over in het persbericht hieronder.
Overzicht: wat te doen bij de aankoop van een tandheelkundig rŲntgentoestel? 1-9-2015
Informeer u steeds voldoende over de verschillende mogelijkheden en technische specificaties van een toestel.
Voorschotten voor tandheelkundige verstrekkingen 25-8-2015
De Nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen heeft regels vastgelegd in verband met de voorschotten die u als tandarts mag vragen. Die regels zijn van toepassing vanaf 1 juli 2015.
Veiligheidswaarschuwing Carestream 26-2-2015
P-waarde 25-11-2014
Daar zijn ze weer : de P-waarden. ..
Wijziging Wachtdienstbeurtrol 1-9-2014
Ziektekostenverzekering Europese Unie 30-8-2014
de stagiair tandarts 28-7-2014
Als kandidaat voor een tandheelkundige beroepstitel, hier verder omschreven als stagiair tandarts, moet u vanaf 1 augustus 2014 de uitgevoerde behandelingen zelf aanrekenen aan de verplichte ziekteverzekering. De manier waarop u een RIZIV nummer verkrijgt en hoe u moet attesteren, vindt u hier.
Richtlijnen voor het gebruik van de panoramische radiografie 28-4-2014
Op 28 april 2014 heeft het Verzekeringscomitť volgende richtlijnen goedgekeurd:
Wijziging terugbetaling panoramische radiografie vanaf 1 mei 2014 28-4-2014
Een panoramische radiografie is een radiografisch onderzoek van ťťn of beide kaakbeenderen. Vanaf 1 mei 2014 worden de criteria voor terugbetaling van deze radiografie aangepast bij personen ouder dan 18 jaar, tevens gaan richtlijnen van kracht die aangeven onder welke omstandigheden een panoramische radiografie kan uitgevoerd worden.
e-viDent project 6-4-2014
Sinds 2011 zijn wij aan de KU Leuven, departement Mondgezondheidswetenschappen, Afdeling Prothetische Tandheelkunde gestart met het Longlife Learning EU Programme project getiteld ' e-viDENT European Dentists make Evidence-based decisions'. Het project wordt gecoŲrdineerd vanuit Turkije en waar de KU Leuven (naast Finland en Duitsland) partners zijn. Het betreft een 2-jaar durend project, met als general aim: (i) to raise awareness regarding the benefits of applying EBD in daily dental practice in Europe; (ii) to produce teaching aids in order to implement EBD at the European level
Dentalmaster plishing mails 26-2-2014
Data 2014 seminarie stagemeesters 7-2-2014
Bedragen 2014 voor pensioenopbouw 1-2-2014
De bedragen van pensioensparen, individuele levensverzekering en de eigen bijdrage op een contract aanvullend pensioen met of zonder solidariteit van 2014 zijn bekend.
Herinnering FOD volksgezondheid wettelijke verplichting deelname wachtdienst 31-1-2014
Zoals u reeds vernomen hebt zal er kortelings een ťťngemaakte wachtdienst voor tandartsen van start gaan. Ondertussen ontvingen wij bijgevoegde bried van Minister Onkelinx met de dringende vraag deze aan de tandartsen te verspreiden.
Nieuwe reeks pensioenhervormingen voor zelfstandigen goedgekeurd 10-1-2014
Op 10.01.2014 heeft de Ministerraad in eerste lezing drie ontwerpen goedgekeurd van Sabine Laruelle, met het oog op de verbetering van het pensioen van de zelfstandigen
verzekeringssymposium 9-1-2014
Armen krijgen lening voor gebit van OCMW Brugge 26-12-2013
Bij een redelijke offerte zal de tandarts worden uitbetaald door het OCMW.
Mercy Ships op zoek naar vrijwilligers tandartsen en tandartsassistenten 20-11-2013
Wij zijn Mercy Ships, een internationale hulporganisatie die genezing brengt naar de allerarmsten van West-Afrika. Maar dat doen wij niet zomaar. Wij doen dat met een schip, om precies te zijn : een hospitaalschip.
Veiligheidswaarschuwing Carestream Dental 5-8-2013
Op vraag van Carestream Dental sturen wij u bijgevoegde veiligheidswaarschuwing door betreffende de producten Trophy IRIX 70, IRIX 708, NOVELIX 6510 en ORAMATIC 558.
Opleiding stagemeester 23-5-2013
initiatieseminarie en vervolgseminarie
Billijke vergoeding 23-3-2013
Bijlage 82 1-3-2013
Nieuwe regels voor het voorschrijven van radiografiŽn, CT-scans, NMR en echografieŽn vanaf 1 maart 2013.
VBT Lidmaatschap 1-1-2013
Via Paypal
VBT reactie in nieuwsitem VTM: "Tanden bleken in schoonheidssalons" 7-6-2012
Een aantal behandelingen zal binnenkort niet meer mogen in een schoonheidssalon, zoals botox laten inspuiten of tatoeages weghalen.
VBT ConsulTand Magazine App 7-6-2012
BASISOPLEIDING STRALINGSBESCHERMING VOOR DE TANDARTSEN
Het artikel 53.3.3. van het Koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (ARBIS) bepaalt dat een tandarts voor het verkrijgen van een vergunning voor het gebruik van rŲntgentoestellen voor tandheelkundige diagnose een specifieke opleiding moet volgen.