Wijziging terugbetaling panoramische radiografie vanaf 1 mei 2014
 
Aangemaakt op: 2014-04-28
Een panoramische radiografie is een radiografisch onderzoek van één of beide kaakbeenderen. Vanaf 1 mei 2014 worden de criteria voor terugbetaling van deze radiografie aangepast bij personen ouder dan 18 jaar, tevens gaan richtlijnen van kracht die aangeven onder welke omstandigheden een panoramische radiografie kan uitgevoerd worden.
Onder welke voorwaarden wordt een panoramische radiografie terugbetaald ? 1. Personen ouder dan 18 jaar. Vanaf 1 mei 2014 is de terugbetaling (307090-307101) beperkt tot één vergoeding per twee kalenderjaren. Bij personen met een extern oro-faciaal trauma, kunnen bijkomende panoramische radiografieën terugbetaald worden onder de verstrekking 307274-307285. 2. Personen jonger dan 18 jaar. De voorwaarden voor terugbetaling die tot 1 mei 2014 golden voor de hele bevolking blijven (tijdelijk) doorlopen voor personen onder 18 jaar; dit betekent dat de panoramische radiografie eenmaal per kalenderjaar vergoed wordt (377090-377101). Een bijkomende terugbetaling voor een panoramische radiografie is mogelijk na akkoord van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Een panoramische radiografie is enkel mogelijk indien de zorgverlener, het toestel en de praktijk aan de eisen voldoen van het Federaal agentschap voor nucleaire controle (FANC).
Terug naar overzicht