BASISOPLEIDING STRALINGSBESCHERMING VOOR DE TANDARTSEN
 
Aangemaakt op:
Het artikel 53.3.3. van het Koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (ARBIS) bepaalt dat een tandarts voor het verkrijgen van een vergunning voor het gebruik van röntgentoestellen voor tandheelkundige diagnose een specifieke opleiding moet volgen.

Deze opleiding moet de volgende onderwerpen omvatten:

  1. de gezondheidseffecten van de blootstelling aan ioniserende straling;
  2. de praktische stralingsbeschermingsregels, met inbegrip van hun fysische grondslagen en de methodes voor het meten van de straling;
  3. de Belgische wetgeving inzake stralingsbescherming ;
  4. de schatting en de beoordeling van de doses waaraan de patiënt wordt blootgesteld, evenals hun distributie, naargelang de aangewende technieken voor tandradiografische onderzoeken.

Bovendien moet de tandarts met succes een kenniscontrole hebben ondergaan over deze onderwerpen.

De titularissen van een Belgisch diploma tandheelkunde daterend uit de academiejaren waarin de nodige vakken waren voorzien in het lessenpakket voldoen aan deze vereisten.
Om een vlotte en gelijke behandeling van de dossiers te garanderen voor tandartsen met een diploma van vóór deze academiejaren of met een niet-Belgisch diploma en om te vermijden dat ze de opleiding opnieuw moeten volgen indien zij reeds de nodige kennis hebben verworven, bieden de Belgische universiteiten de mogelijkheid op vrijwillige basis deel te nemen aan een kennisproef: “Stralingsbescherming in relatie tot de Belgische wetgeving”.

De universiteiten organiseren deze proef op maandag 02/05/2016 van 10u tot 12u in de Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel (in de gebouwen van het FANC). De proef is schriftelijk en kan in het Frans, Nederlands of Engels afgelegd worden.

Inschrijving : ten laatste tot vrijdag 22/04/2016 via een e-mail naar Mevrouw Maryse Wathelet (rxagreements@fanc.fgov.be) met uw naam, voornaam, geboortedatum, rijksregister- en RIZIVnummer en als onderwerp “kennisproef stralingsbescherming”.

Ter voorbereiding van het examen raden de professoren u aan om, indien nodig, de basisprincipes stralingsbescherming en de Belgische wetgeving op te frissen. Hiervoor kan u bijvoorbeeld volgende werken raadplegen:

  • Referentiewerk van Eric Whaites en Nicolas Drage, “Essentials of Dental Radiography and Radiology, Fifth Edition” (Elsevier, 2013);
  • Dental Radiographic Examinations Recommandations for Patient Selection and Limiting Radiation Exposure”, van “American Dental Association” (2012);
  • De website van het Agentschap: www.fanc.be > Professioneel profiel Tandheelkunde (ondermeer: Vademecum Tandheelkunde, Brochure Intra-orale Radiografie, Brochure panoramische radiografie, Medische stralingsfysica in de tandheelkunde;
  • Het Koninklijk besluit van 20 juli 2001 (ARBIS) via jurion.fgov.fanc.be.
ALTERNATIEF
Voor wie de nodige kennis nog niet (volledig) heeft verworven, organiseren de universiteiten KULeuven en UGent op 5 en 6 september 2016 een 2-daagse opleiding die equivalent is met het programma aan de Belgische universiteiten en die voldoet aan de eisen van het ARBIS. Aan het eind van deze opleiding vindt een kennisproef plaats. Het slagen in deze kennisproef staat gelijk met het voldoen aan de opleidingseisen in het ARBIS.

Download documenten :
Basisopleiding 2016
Terug naar overzicht