Belangrijk voor startende tandartsen
 
Aangemaakt op: 2016-06-30
Verplichte aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds vóór start van de zelfstandige activiteit.
Op 27 mei 2016 besliste de ministerraad dat een zelfstandige nog vóór de start van de  zelfstandige activiteit bij een sociaal verzekeringsfonds moet aansluiten. Tot op heden moesten zelfstandigen zich aansluiten ten laatste op de dag dat de zelfstandige activiteit startten.
Net afgestudeerde tandartsen die binnenkort als zelfstandige aan de slag gaan nemen best contact met het ondernemingsloket, bij voorbeeld Zenito, zodat zowel de verplichte aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds als de verplichte registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) in één klap geregeld zijn. 

Bron: www.zenito.be .Terug naar overzicht