Special Smiles 2017
 
Aangemaakt op: 2017-02-02


Beste collega,

 

In naam van de Clinical directors van Special Smiles bied ik u onze Beste Wensen voor het Nieuwe Jaar, een jaar rijk aan succes en geluk.

Gezien de vorige successen, zowel wat de enthousiaste deelname van de atleten als de medewerking van de collega’s en helpers betreft, engageerden we ons ook dit jaar deel te nemern aan de Special Smiles.

 

De Special Olympics 2017 gaan dit jaar door te Lommel van 25 tot 27 mei a.s. (Hemelvaartweekend).

Ik wens jullie reeds uit te nodigen deel te nemen aan de screenings tijdens de Special Olympics, waardoor jullie reeds de mogelijkheid krijgen om jullie leden op de hoogte te brengen en aan te zetten tot het evenement.

We weten dat het Special Smiles-programma, onder coördinatie van Prof. Dr L. Marks in samenwer-king met UGent en WTB/VVT alsook de andere nederlands- en franstaligen beroepsverenigingen,  ons nauw aan het hart ligt en niet onverschillig laat.

De opeenvolgende successen, dank zij jullie inzet en de animatie tijdens de screenings, zijn een bijkomende reden om uw leden, onze collega’s warm te maken om mee te genieten van de losse sfeer waarin tandartsen in contact komen met die atleten met mentale beperking.

Eens de juiste locatie en screeningsmomenten gekend zijn, zal ik deze asap meedelen. Tegelijkertijd zal ik ook een inschrijvingsfiche meesturen om de registratie zo vlot mogelijk te laten gebeuren.                De collega’s hoeven zich niet te registreren via de SOB-website. Ik verzamel alle registraties van Special Smiles par screeningsdag.

 Een callibratie van de screeningswijze is gepland voorafgaand aan elke sessie.

Zoals vorige jaren wordt ook dit jaar accreditering aangevraagd door VVT.                                                                                                                                                                          Uiteraard zijn ook partners, familieleden, vrienden welkom  als logistieke medewerkers, om hulp te bieden bij invullen van resultaten …. allen zijn welkom.

Mag ik u vragen reeds een oproep te doen naar uw leden om deel te nemen aan dit evenement.                                                   

Geïnteresseerden voor dit project kunnen steeds bij mij terecht , telefonisch of  via e-mail michel.de.decker@telenet.be.

 

We zien ernaar uit  jullie te ontmoeten in Lommel.

Collegialiter,

Michel De Decker

Voorzitter WTB

Clinical director Special Smiles Belgiê

michel.de.decker@telenet.be

09/ 372 85 66

 

 

Terug naar overzicht