Dossiers


Link naar de VBT visie 2020: zie onderaan deze pagina.Reclame:
VBT is voorstander om reclame toe te laten voor zover deze zuiver informatief en niet-misleidend is voor de patiënt.
Hulpkrachten:
VBT pleit sinds haar ontstaan voor hulpkrachten, zowel tandartsassistenten als mondhygiënisten.
Nomenclatuur:
Het oplapwerk aan onze verouderde nomenclatuur houdt geen gelijke tred met de behandelingsmogelijkheden die wij hebben. VBT is voorstander om de ganse zaak te herbeginnen, met responsabilisering van de patiënt voor alle behandelingen.
P-waarde en outliers:
VBT is zeker van plan de outliers aan te pakken, maar niet ten koste van de inperking van het vrij beroep. Zoals nu alles op tafel ligt worden de P-waarden voor altijd vastgeklonken in de nomenclatuur voor iedereen.
Vervalste medische hulpmiddelen:
In samenwerking met ANT hebben wij het voortouw genomen om deze problematiek met de industrie aan te kaarten.
E-health:
Door de conservatieve houding van anderen hebben de tandartsen nog steeds geen gehomologeerde softwarepakketten en daaraan verbonden premie ontvangen. Andere medische beroepsgroepen hebben reeds jaren dit geluk.
Hygiëne en sterilisatie:
VBT heeft meegewerkt tot het tot stand komen van een nieuw advies van de Hoge Gezondheidsraad ivm. hygiëne- en sterilisatiemaatregelen.
Mondzorg bij personen met bijzondere noden:
VBT werkt in de verschillende werkgroepen samen met alle belangengroepen van de medische sector om tot een goed eindresultaat te komen.
Orde van Tandartsen:
VBT vindt het positief dat in het voorstel van de senatoren Ide en Sleurs volgende elementen zitten: opdeling per landsdeel, taalvaardigheidstesten en een transparante werking.