Medewerking voor thesissen en scripties

Studenten kunnen hier een mededeling plaatsen met de vraag tot medewerking voor thesissen en scripties (aanvraag voor het invullen van online enquêtes e.d.).

Toon:
Luba Chirkova uit Ham op 12/06/2019 om 08:41
Beste dokter,

Osteopathie is een recente en ongekende manier van behandelen in België. Toch wint osteopathie steeds meer aan populariteit de voorbije decennia. Daarom is het belangrijk dat artsen goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden en beperkingen van osteopathie, zodoende de patiënt correct te kunnen doorverwijzen. De artsen moeten hun patiënt voldoende kunnen informeren over welke aanvullende en alternatieve behandelstrategieën betrouwbaar, efficiënt en veilig zijn. Zo kan er een goede samenwerking en communicatie plaatsvinden tussen de patiënt, arts en osteopaat.

Om mijn opleiding osteopathie succesvol te kunnen afronden, schrijf ik een eindwerk waarin ik peil naar de kennis van Belgische artsen over osteopathie. Zijn er significante verschillen tussen artsen tewerkgesteld in ziekenhuizen en artsen werkzaam in een zelfstandige praktijk?
Zijn er belangrijke verschillen betreffende hun geslacht, leeftijd, specialisatie of het aantal jaar werkervaring?

Om de nodige informatie te verzamelen maak ik gebruik van een vragenlijst ontworpen door Maria Eppensteiner in 2007. De vragenlijst bestaat uit 2 delen, waar in deel 1 wordt gepeild naar de algemene kennis betreffende osteopathie en in deel 2 naar persoonlijke werk gerelateerde informatie. De vragenlijst is in het Engels.

Het invullen van de vragenlijst neemt slechts 5 minuten in beslag. Uw deelname helpt mij bij het in beeld brengen van de algemene kennis bij Belgische artsen over osteopathie. U vindt de vragenlijst onder de volgende link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0REW4RQlDEhc_cByrKPwNGa8IA3ScS9Uu10miE4jTDYRUEg/viewform?vc=0&c=0&w=1

Indien U de vragenlijst liever op een gedrukt exemplaar invult, laat het dan even weten en bezorg ik U een afgedrukte versie.

Deelname aan deze studie is geheel vrijblijvend. Het invullen van de vragenlijst heeft geen neveneffecten of contra-indicaties. U kan uw deelname op elk moment van de studie intrekken. Alle verzamelde gegevens zullen anoniem worden verwerkt. Bij verdere vragen over deze studie kan U steeds contact opnemen via luba.chirkova@gmail.com of +324 85/57 09 60. Door het invullen van de vragenlijst gaat U akkoord met deze voorwaarden.


Bedankt voor Uw tijd en medewerking,

Luba Chirkova
Rani Deknock uit Gent op 19/06/2019 om 18:00
Beste

Mijn naam is Rani Deknock en ik studeer logopedie aan de Arteveldehogeschool. Wij zijn voor onze bachelorproef 'Sensibiliseren van orofaciale myofunctionele stoornissen' op zoek naar orthodontisten en tandartsen die twee minuten tijd willen vrij maken om onderstaande enquête in te vullen. Indien gewenst wordt de poster i.v.m. afwijkende mondgewoonten gratis naar uw praktijk opgestuurd.

https://nl.surveymonkey.com/r/DJ6W3NM?fbclid=IwAR1nR3WPQXO0vFp__IPTdidu_KhsfThyV72jkOtbTsA9oP6lowu0SldSBgA

Uw mening is voor onze bachelorproef van groot belang!

Alvast bedankt!
De Vos Eddy IR op 15/08/2019 om 20:54
Studie naar drempels bij opstarten en uitoefenen zelfstandige zorgactiviteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VUB).

Beste,
Aan de Vrije Universiteit Brussel loopt een studie naar de drempels die gezondheidszorgverstrekkers ervaren bij het opstarten en uitvoeren van een zelfstandige zorgactiviteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Via focusinterviews wensen wij hierover gezondheidszorgverstrekkers uit de volgende beroepsgroepen te bevragen: apothekers, audiologen, diëtisten, ergotherapeuten, huisartsen, kinesitherapeuten, logopedisten, podologen, psychologen, tandartsen, verpleegkundigen en vroedvrouwen. Behoort u tot één van deze beroepsgroepen, spreekt u Nederlands en/of Frans, en oefent u (al dan niet in samenwerkingsverband) een zelfstandige zorgactiviteit uit in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest? Dan voldoet u aan de voorwaarden om aan deze studie deel te nemen.
De duur van een deelname aan deze studie bestaat uit één moment van 1.5u tot 2u tijdens het welke een focusinterview zal worden afgenomen. Het interview zou worden afgenomen tussen 20 juni en 30 september 2019. Tijdens een focusinterview worden meerdere personen samen geïnterviewd aan de hand van enkele vragen en/of stellingen. De onderzoeker treedt hierbij op als moderator. De samenstelling van de focusgroepen zal bij voorkeur unidisciplinair zijn. Indien een beroepsgroep echter wordt vertegenwoordigd door een klein aantal deelnemers, kan een gemengde multidisciplinaire focusgroep worden gevormd.
Het interview zal plaatsvinden op een locatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die zal worden bepaald per focusgroep en tevens in overleg met de deelnemers van elke focusgroep. Het interview zal via geluidsopname worden geregistreerd.
Het inzicht dat wij via deze studie zullen krijgen in de problemen die gezondheidszorgverstrekkers ervaren bij het opstarten en het uitoefenen van een zelfstandige zorgactiviteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan aanleiding geven tot wijzigingen in de organisatie van de zorgverlening in de eerstelijn in deze regio.
Op dit moment hadden wij graag een eerste idee gekregen over het soort en het aantal zorgverstrekkers dat interesse heeft om aan deze studie deel te nemen. In functie daarvan willen wij u vragen om uw interesse door te geven via deze link. Bij het invullen van dit formulier zal u merken dat een aantal korte vragen worden gesteld om na te gaan of u voldoet aan de inclusiecriteria van deze studie en om de focusgroepen te kunnen samenstellen. De gegevens die u vermeldt, zullen vertrouwelijk worden behandeld.
Alvast mijn dank om een deelname aan deze studie te overwegen.
Twijfel niet om contact met mij op te nemen indien u vragen en/of bemerkingen heeft.

Met vriendelijke groeten,

Veerle De Frène
CM, MSc, PhD
Vrije Universiteit Brussels
Faculty of Medicine and Pharmacy
Department of Family Medicine
Laarbeeklaan 103 – B-1090 Brussels
Gsm +32 (0) 499 21 49 51
E-mail: Veerle.De.Frene@vub.ac.be
STEL UW VRAAG/BERICHT
Code*
(* verplicht)