Gastschrijvers


De Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen heeft in tal van domeinen die de organisatie van het beroep aanbelangen een duidelijk standpunt geformuleerd in haar Visie 2020.  

Omdat we als beroepsvereniging niet op een eiland leven staan we steeds open voor de mening van andere belanghebbenden in deze materies.

In de rubriek “Gastschrijvers” publiceert de VBT op regelmatige basis de opinies of visies van specialisten of belanghebbenden. 
De gepubliceerde tekst moet daarom niet noodzakelijk de visie van de VBT onderschrijven maar wel op een constructieve en positieve manier een kijk van buitenaf geven op de evolutie of de problematiek van de mondzorg en tandheelkunde in ons land. Disclaimer 

 • De inhoud van de tekst is geheel voor rekening van de gastschrijver en alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de tekst liggen bij de auteur. 

 • Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze tekst is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de VBT of de auteur tenzij anders aangegeven. • De VBT is niet aansprakelijk voor in de tekst opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden.

Sorteer op: