Telematicapremie 2018


Voor de Telematicapremie 2018 keurde het Verzekeringscomité tijdens zijn vergadering van 2 juli de volgende criteria en drempels goed:


 

 

Verplicht

Recip-e

minstens 80 % van de vergoedbare geneesmiddelen voorschrijven via zijn softwarepakket, met gebruik van de toepassing Recip-e

JA

Verzekerbaarheid

Geen premie ontvangen(*): 1x de verzekerbaarheid raadplegen

Al een premie ontvangen: 1x per maand de verzekerbaarheid raadplegen gedurende 6 verschillende maanden

JA

Raadpl Tarieven

Geen premie ontvangen: 1x de tarieven raadplegen.

Al een premie ontvangen: 1x per maand de tarieven raadplegen gedurende 6 verschillende maanden.

JA

E-Fac

Minstens 20 % van de facturering in de derdebetalersregeling, met een minimum van 100 verstrekkingen in de derdebetalersregeling, via e-Fac.

 

E-GMD

Geen premie ontvangen: 1x eGMD raadplegen

Al een premie ontvangen: 1x per maand het eGMD raadplegen gedurende 6 verschillende maanden.

 

eHealthbox

Geen premie ontvangen: 1x een een bericht opladen

Al een premie ontvangen: 1x per maand een bericht opladen gedurende 6 verschillende maanden

 

(*) geen premie ontvangen in 2016 of 2017.

De tandarts moet op zijn minst 4 drempels van de 6 criteria bereiken. De opgelegde voorwaarden zijn de volgende:  de raadpleging van de verzekerbaarheid en de tarieven, alsook de voorwaarde inzake het voorschrift recip-e.

Het Koninklijk Besluit goedgekeurd door het Verzekeringscomité volgt momenteel de procedure om gepubliceerd te worden in het Belgisch Staatsblad.

 

MAAR:

EHealth heeft laten weten dat het geen gebruiksgegevens kan verstrekken sinds 1 januari 2018. Als gevolg hiervan kunnen sommige tandartsen worden benadeeld bij de toekenning van de premie, vooral deze die de afgelopen jaren reeds een premie hebben ontvangen.

Daarom werd nu voorgesteld om het koninklijk besluit aan te passen dat de premievoorwaarden 2018 vastlegt en te voorzien in de volgende criteria:

-       De practicus die geen premie heeft ontvangen in 2016 of 2017, moet minstens één bericht downloaden gedurende het tweede semester van het premiejaar.

-       De practicus die in 2016 of 2017 wel een premie heeft ontvangen, moet minstens één bericht per maand downloaden gedurende 3 kalendermaanden van het tweede semester van het premiejaar.

Wij houden u op de hoogte van het al dan niet aanvaarden van dit voorstel