Accreditering: accrediteringspremie 2018 aanvragen kan nu ook online (vanaf 7 januari 2019)


Hoe uw accreditering aanvragen?

Vraag uw accreditering aan vóór 31 maart van het jaar volgend op het jaar waarop uw aanvraag betrekking heeft (bijv. vóór 31 maart 2019 voor uw accreditering 2018):

  • bij voorkeur online, via de functie “Indienen accrediteringsaanvraag”  in de webtoepassing voor het beheer van de accreditering (vanaf 7 januari 2019)
  • Als u geen online aanvraag kunt of wilt indienen, kan u nog altijd uw individueel aanwezigheidsblad en uw praktijkregister (alleen als het uw eerste jaar van accreditering is of als er een wijziging is) via aangetekend schrijven opsturen:

    Aan de voorzitter van de Stuurgroep kwaliteitspromotie tandheelkunde
    RIZIV
    Tervurenlaan 211
    1150 Brussel.