INSTRUCTIES VERKIEZINGEN TANDHEELKUNDIGEN 2019 van 29/05 t.e.m. 17/06


Hierbij vindt u de instructies die u toelaten deel te nemen aan de verkiezingen tandheelkundigen 2019. Op basis van de uitslag van deze verkiezingen zal de tandartsenvertegenwoordiging bepaald worden in de Nationale Commissie Tandheelkundigen-Ziekenfondsen, maar ook in een reeks andere organen van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering waarin de tandheelkundigen vertegenwoordigd zijn. De stemming is facultatief. 

Deelnemen aan de verkiezingen is enkel mogelijk door de hierna volgende instructies stipt op te volgen. Het naleven van deze voorschriften is onontbeerlijk voor het respecteren van het kiesgeheim enerzijds en het vlotte verloop van de hele verkiezingsoperatie anderzijds. Het is dus aangewezen dat u deze instructies grondig doorneemt. 

In het raam van deze verkiezingen werden vijf beroepsorganisaties van tandheelkundigen als representatief erkend, zodat zij zich kandidaat konden stellen voor de verkiezingen. 

VBT - LIJST NUMMER 3

Deze verkiezingen zijn cruciaal om in de komende jaren de belangen van de mondzorg te verdedigen. De verkozen partijen zetelen in allerlei overlegorganen van het RIZIV.

Wil je verandering brengen in de manier waarop je belangen als tandarts worden verdedigd?

Wil je dat dat gebeurt door een jonge ploeg ?

Wil je niet moeten vaststellen dat beslissingen over je hoofd heen worden genomen?

Wil je duidelijke en consistente houding van je vertegenwoordigers die jouw belangen dienen?

Dan stem je natuurlijk VBT op 3!


Hieronder volgt een stapsgewijze uiteenzetting van de te volgen procedure voor het uitbrengen van uw stem langs elektronische weg. 

Uw stem moet uiterlijk op 17 juni 2019 uitgebracht zijn.  

Instructies voor het uitbrengen van uw stem 

De toepassing voor de elektronische stemming is toegankelijk via de RIZIV website www.riziv.fgov.be  Via de link Verkiezingen van tandartsen 2019 die u rechts op de homepage vindt, krijgt u toegang tot de toepassing. 
Om te stemmen, moet u beschikken over een een van de volgende authenticatiemiddelen: 

uw elektronische identiteitskaart (eID);
de Itsme toepassing op uw smartphone (degelijk gekoppeld aan uw eID);
uw federale gebruikersnaam en wachtwoord samen met een beveiligingscode aangemaakt op uw mobiele toestel (Time-based One-Time Password of TOTP).

Het gebruik van deze authenticatiemiddelen wordt uitgelegd in het volgende document : http://riziv.be/auth  

De authenticatie heeft alleen tot doel na te gaan of u wel degelijk op de kiezerslijst staat en of u niet reeds hebt gestemd. De stem die u uitbrengt, is volledig anoniem. 
Uw computer moet correct geconfigureerd zijn (eID-kaartlezer, software van de kaartlezer en eID-software). 
Er dient geen gebruik meer te worden gemaakt van een stemtoken. Vanaf dat u bent ingelogd in de toepassing kan u uw stem uitbrengen. 

De internettoepassing voor stemming zal vanaf 29 mei 2019 tot 17 juni 2019 middernacht beschikbaar zijn. 

Ik kies voor de jonge ploeg van VBT, toekomstgericht, positief en dynamisch!