Meta-analyse toont aanvullende voordelen aan van mondspoelingen met etherische oliŽn


Brussel, 24 april 2018 - Een meta-analyse met gegevens van meer dan 5.000 proefpersonen bevestigt het gunstige effect van mondspoelingen met etherische oliŽn (zoals bijvoorbeeld Listerineģ) op de controle van biofilms, als de spoeling gebruikt wordt als aanvulling op poetsen en flossen. De voornaamste boodschap is: aanvullend spoelen is een doeltreffende methode om tanden tandvleesproblemen langdurig te helpen te beheersen en de mond gezond te houden. De meta-analyse onderzocht het effect van het gebruik van mondspoelingen met etherische oliŽn (zoals Listerine) in de dagelijkse profylaxe: Welke invloed heeft spoelen op de vermindering van tandplaque en de beheersing van tandvleesproblemen?


Beduidend betere controle van plaque en tandvleesproblemen door aanvullend spoelen


Studieopzet

De meta-analyse omvat 29 deels gepubliceerde en deels niet gepubliceerde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde en voor de observator blinde studies. Alle proefpersonen hadden lichte tot matige gingivitis en plaque. Om het effect van aanvullend mondspoelen te beoordelen, werden de resultaten van de volgende twee testgroepen vergeleken: 

 1. proefpersonen die na de mechanische tandreiniging tweemaal daags een mondspoeling met etherische oliën gebruikten (mechanical methods with essential oil–containing mouthrinses, MMEO).
 2. proefpersonen die de tanden en de mondholte alleen mechanisch reinigden (mechanical methods, MM). 

Als maatstaf voor het effect van aanvullend spoelen werden onder andere de plaque-index, de procentuele verandering van de plaque-afzetting en de ontstekingsvrije plaatsen in de mondholte na zes maanden bepaald [1]. 

Overtuigende resultaten na zes maanden

Aanvullend spoelen verbetert de plaque-index significant

 • Bij 83 % van de deelnemers die aanvullend spoelden (MMEO-groep) nam de plaque-index significant af met 20 %. 
 • In de groep die uitsluitend mechanisch reinigde (MM-groep) kon daarentegen slechts bij 25 % van de deelnemers een afname van de plaque-index met 20 % vastgesteld worden. 

Aanvullend spoelen verhoogt het aantal plaquevrije tandvlakken

 • Bij 37 % van de deelnemers die aanvullend op de mechanische tandreiniging de mondspoeling gebruikten (MMEO-groep), was de helft van de tandvlakken vrij van plaque.
 • In de groep die uitsluitend mechanisch reinigde (MM-groep), waren slechts bij 6 % van de proefpersonen de helft van de tandvlakken vrij van plaque.
 • Na 6 maanden tweemaal daags aanvullend spoelen met Listerine zijn tot 5 keer meer plaquevrije tandvlakken te bereiken dan met mechanische reiniging alleen.

Significante verandering in de resultaten voor tandvlees

 • Bij 45 % van de deelnemers die aanvullend spoelden (MMEO-groep), was de helft van de plaatsen in de mondholte vrij van ontstekingen. 
 • In de groep die alleen mechanisch reinigde (MM-groep) was slechts bij 14 % van de deelnemers de helft van de plaatsen in de mondholte vrij van ontstekingen. 
 • Na 6 maanden aanvullend gebruik van Listerine zijn dubbel zo veel gezonde plaatsen in de mondholte te bereiken dan met mechanische reiniging alleen.[1] 

Listerine mondspoelingen met etherische oliën 

Listerine mondspoelingen bevatten vier lipofiele etherische oliën: thymol, menthol, eucalyptol en methylsalicylaat. Deze bestrijden een breed spectrum van planktonachtige bacteriën en kunnen bovendien diep in de biofilm doordringen. De structuur van de biofilm wordt veranderd omdat de etherische oliën door de celwanden van bacteriën in de biofilm dringen en deze kunnen beschadigen [2][3]. Daardoor wordt de biofilm losgemaakt en opgelost, ook op plaatsen waar men met de tandenborstel en tandzijde niet goed bij kan. 

Het gebruik van etherische oliën veroorzaakt daarbij geen significante tandverkleuringen [4]. Bovendien konden over een periode van 6 maanden noch een verschuiving van het microbiële evenwicht ten voordele van opportunistische orale pathogene kiemen noch bacteriële resistenties waargenomen worden [5]. Op basis van de uitstekende onderzoeksresultaten over een periode van 6 maanden en van het bewijs van de doeltreffendheid en veiligheid van de werkzame stoffen heeft Listerine het keurmerk gekregen van de American Dental Association (ADA) [6]. 

Te onthouden: Listerine is doeltreffend en veilig – wetenschappelijk bewezen. Dagelijks spoelen met een mondspoeling met etherische oliën, naast tandenpoetsen en flossen, is dan ook een zinvolle manier om de controle over de biofilms op de tanden te verbeteren.

Dit persbericht is alleen bestemd voor de professionele media in tandzorg.

Bronnen

 1. Araujo MWB et al. Meta-analysis of the effect of an essential oil-containing mouthrinse on gingivitis and plaque. JADA 2015; 146(8): 610-622.
 2. Fine DH et al. Effect of rinsing with an essential oil-containing mouthrinse on subgingival periodontopathogens. J Periodont 2007; 78: 1935-1942.
 3. Pan PC. et al. In-vitro evidence for efficacy of antimicrobial mouthrinses. J Dent 2010; 38, Suppl 1: S16-S20
 4. Stoeken JE et al. The long-term effect of a mouthrinse containing essential oils on dental plaque and gingivitis: a systematic review. J Periodontol 2007; 78: 1218–1228.
 5. Minah et al. Effects of 6 months use of an antiseptic mouthrinse on supragingival dental plaque microflora. J Clin Periodontol 1989:16:347-352.
 6. https://www.ada.org/en/science-research/ada-seal-of-acceptance/ada-seal-products/product-category/product-report?productid=4438&company=Johnson+%26+Johnson+Consumer%2c+Inc.&category=Plaque/Gingivitis%20Control%20Mouthrinse

 

Over Johnson & Johnson Consumer S.A

Johnson & Johnson Consumer S.A. is de houder van de vergunning voor het in de handel brengen voor Listerine® in België en een lid van de Johnson & Johnson Bedrijvengroep. Met ongeveer 126.400 werknemers in meer dan 230 bedrijven, is Johnson & Johnson één van de grootste bedrijven ter wereld in de gezondheidssector. Het focust op een sterke zorgcultuur. Het bedrijf verwoordt dit ethische standpunt in de Zorgverklaring: “Caring for the world, one person at a time©”. Het bedrijf was werd in 1886 opgericht en is georganiseerd in drie sectoren: Consumer, Farmaceutische producten en Medische Instrumenten. In 2016 bereikte de wereldwijde verkoop rond 71,9 miljard dollar. In België is Johnson & Johnson Consumer vertegenwoordigd door een aantal welbekende merken in huidverzorging, hygiëne en OTC-merken.

Voor meer informatie over Listerine verwijzen we naar www.listerine.be