Symposium "Tand trauma in het jonge gebit: een evidente puzzel?"

08u30 - 09u00: inschrijving en onthaal

09u00- 10u30: Lezing  

10u30- 11u00: pauze

11u00 - 12u30: Lezing  

12u30:      administratie voor accreditering


De behandeling van tandtrauma van jonge definitieve tanden kan behoorlijk uitdagend zijn en een ‘ideale’ behandeling bestaat eigenlijk niet.

Het effect van een tandtrauma in een gebit in ontwikkeling betekent inzicht hebben in wat er gebeurt of kan gebeuren met de pulpa en/ of het parodontaal ligament.

Voor kinderen en ouders is een trauma dikwijls een emotionele, angstige ervaring en vraagt, zeker bij meer complexe traumata, een multidisciplinaire aanpak: dus een lange weg te gaan.

Uitgaande van casuïstiek zullen verschillende tandtraumata besproken worden: wat zijn de behandelopties, het nut van de ‘Dental Trauma Guide’, welke verwikkelingen zijn te verwachten, multidisciplinaire aanpak of niet, wat is de prognose op lange termijn, de plaats van 3D beelden in het trauma-verhaal, is er een toekomst voor de behandeling met stamcellen, en, mag het kind ook iets zeggen, …

Al die puzzelstukjes bij elkaar brengen kan zeker bijdragen tot een meer correcte diagnose en tot de best mogelijke behandeling voor een immature tand met een trauma. 

Er valt zoveel te vertellen en de opvolging bij deze cases is zo belangrijk maar wordt soms vergeten met alle gevolgen vandien.

 Spreker:

Geertje Van Gorp

  Endodontie, kinder-endodontie, traumatologie

  Consultant Traumatologie UZ Leuven & Doctoral Researcher KU Leuven

  Fellow of the International Association for Dental Traumatology

 

Routebeschrijving:
Klik hier voor de routebeschrijving 

De Montil nv
Moortelstraat 8
B-1790 Affligem (Essene)