Symposium: De Kliniek van Radiologie 17 november 2018


 
Prof. dr. Reinhilde Jacobs

Reinhilde Jacobs is dentist, Doctor in Dental Sciences (PhD University of Leuven), periodontologist (KU Leuven) and Master in Dental Radiology (University of London). She is full professor at the University of Leuven and visiting professor at Karolinksa Institutet, Stockholm, Sweden and Dalian Medical University in China. R. Jacobs is heading the omfs impath research group of the KU Leuven (omfsimpath.be), being responsible for research, education and clinical activities in the field of dentomaxillofacial radiology. She is Secretary General of the International Association of DentoMaxilloFacial Radiology She also serves as section editor imaging of Clinical Oral Investigations, and associate editor of European Journal of Oral Implantology, and Oral Radiology, meanwhile being editorial board member of Clinical Oral Implant Research, Journal of Oral Rehabilitation, Imaging Science in Dentistry, Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology,  Revista Odonto Ciencia, Archives of Oral research and Tandheelkundig Jaar. She has received the D Collen Research Travel Award (1994), the IADR Young Investigators Award (1998) and the Belgian Joachim Award in the Odontostomatology (1999). In 2013, she received a Dr Honoris Causa at the "Iuliu Hatieganu" University of Medicine and Pharmacy in Cluj-Napoca. She is involved in many multidisciplinary and interuniversity research collaborations, with a specific focus on oral implant physiology and imaging research. She has been actively participating in European projects (ref. Minosquare, Osteodent, SedentexCT, Dimitra). She is (co-)author of 5 books and more than 35 publications in peer-reviewed journals besides multiple invited lectures and publications in other journals or books. Web of Science (2018): h:56

Titel Lezing: Dimensies van een stralend beeld
08u30 - 09u00: Inschrijving en onthaal
09u00 - 10u30: Deel 1. Van indicatiestelling tot diagnostiek
10u30 - 11u00: Pauze
11u00 - 12u30: Deel 2. 3D diagnostische dilemma’s
12u30: Administratie ivm accreditering

20 AE  in deelgebied: 3 erkenningsnummer 35926 

Samenvatting 

Radiologische beeldvorming is en blijft een belangrijk diagnostisch middel in de dagdagelijkse praktijk. De laatste jaren is er een toenemende trend met betrekking tot digitalisatie en meer complexe beeldvorming. Deze nieuwe ontwikkelingen bieden meer mogelijkheden voor diagnose en therapie, doch het gebruik van meer en meer complexe röntgenbeelden vraagt ook meer waakzaamheid inzake stralingshygiëne. 

Dit laatste zowel ter bescherming van de patiënt als van de tandarts en diens personeel. Een van de belangrijke pijlers in dit proces van stralingshygiëne vormt de indicatiestelling, leidend tot de juiste diagnostiek, als basis van een efficiënte en accurate behandelaanpak. 
Dit wordt besproken in Deel 1 van de lezing.  

Ondanks de juiste indicatiestelling voor specifieke radiologische technieken, blijven we toch heel vaak voor diagnostische uitdagingen staan.  Dit kan te maken hebben met technische beperkingen in veldgrootte, dimensies, contrast en resolutie van de beelden, optreden van artefacten en andere opnamefouten, aspecifieke radiodiagnostische kenmerken, onduidelijke behandelhistoriek,….. 
Voorbeelden daarvan worden besproken in Deel  2 van de lezing. 

Het spreekt voor zich dat foutieve opnameprotocols  en gemiste diagnostiek ook zeer belangrijk zijn met het oog op kwaliteitscontrole en stralingshygiëne. 

Doelstelling
Globale doelstelling van deze lezing is het aanreiken van klinische en praktische tips inzake indicatiestelling, diagnose en stralingshygiëne in de dagdagelijkse praktijk.

In Deel 1 van de lezing wordt specifiek aandacht besteed aan de juiste indicatiestelling voor specifieke klinische gevallen. Daarbij komen de relevante vormen van diagnostiek, inclusief 2D en 3D ioniserende en niet-ioniserende straling aan bod zodat dit de tandarts kan helpen bij het maken van de juiste keuzes in de dagelijkse praktijk, ook rekening houdend met radioprotectie.  

In Deel 2 van deze lezing wordt aandacht besteed aan hinderpalen die in de kliniek een juiste diagnose in de weg kunnen staan, om zo tandartsen te adviseren inzake het vermijden van dergelijke fouten, ten behoeve  van de juiste indicatiestelling en een kwaliteitsvolle en efficiënte therapie in de dagelijkse praktijk.


Routebeschrijving: