Wetenschappelijke Dag: TRAUMATA van tanden en omliggende weefsels


08u30 – 09u00:                Inschrijving en onthaal

09u00 – 10u30:                Lezing Tandarts Van Cauwelaert Eric

10u30 – 11u00:                Pauze

11u00 – 12u30:                Lezing Rafael Michiels, tandarts- endodontoloog

12u30 – 14u00:                Lunch

14u00 - 15u30:                 Lezing Prof. dr. Constantinus Politis

15u30:                              Administratie voor accreditering

 

 Lezingen en sprekers: 

Ongeval met tandschade


Tandarts Van Cauwelaert Eric
Tandheelkundig verzekerings- en gerechtsdeskundige.

Dagelijks ondervind ik dat menig tandarts anno 2017 administratief niet weet wat doen bij tandschade tgv een ongeval (aansprakelijkheidsrecht; arbeidsrecht vs burgerlijk recht, enz.…). Patiënten worden alsmaar mondiger. Menig patiënt deinst er niet voor terug om voor zijn rechten uit te komen en zijn tandarts aan te klagen. De klachten zijn niet enkel aan het tandheelkundig werk gerelateerd, doch ook aan de bijhorende informatie (informed consent). Tevens vind ik dat dit onderwerp niet of te weinig aan bod komt met gevolg dat menig tandarts onwetend ZIJN patiënt onvoldoende of verkeerdelijk informeert.

Informatie voor collega's betreffende de geplogenheden bij tandschade tgv een ongeval, en dit zowel op basis van:

 • de administratieve kant;
 • de wettelijke verplichtingen als tandarts;
 • de (rechts)bijstand waarover we goede info kunnen verstrekken;
 • onze rechten en plichten als behandelend tandarts;
 • arbeidsongeval vs burgerlijk recht, enz. 

 

 

TRAUMATOLOGIE: het gedrag van tandkroon- en wortels

Rafael Michiels, tandarts- endodontoloog

 

Trauma’s van de tanden komen gelukkig niet veel voor, maar als ze gebeuren, is het belangrijk om tijdig in te kunnen grijpen. De correcte diagnostiek en behandeling van deze trauma’s komen tijdens deze lezing aan de orde. Aangezien deze letsels zich niet altijd volgens het boekje presenteren is het moeilijk om als tandarts voldoende ervaring op te bouwen in de behandeling hiervan. Een foute behandeling van het trauma kan daarenboven leiden tot blijvende tandschade met alle gevolgen van dien. In deze cursus zullen we de huidige up-to-date theorie aanhalen en dit alles zal verder geïllustreerd worden aan voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. De meest voorkomende behandelingen en meest recente materialen zullen worden besproken.

In deze cursus komen onder andere aan bod: 

 • Kroon- en/of wortelfracturen
 • Subluxaties, Luxaties, Extrusies, Intrusies en Avulsies
 • Obliteratie
 • Capping & Apexificatie
 • Spalken
 • Resorpties
 • Bio-materialen

 

TRAUMATOLOGIE: gedrag van de weke weefsels

Constantinus Politis, MD, DDS, MM, MHA, PhD

Gewoon Hoogleraar KU Leuven - Diensthoofd MKA UZLeuven

Naargelang de aard van het trauma kunnen volgende weke delen aangetast zijn: pulpa, parodontaal ligament, cementlaag, schede van Hertwig, bot en gingiva. Terwijl er de afgelopen decennia grote vooruitgang is geboekt inzake tandheelkundige materialen en restauratieve technieken, is dit zeker niet het geval voor de weke delen: afgestorven pulpaweefsel of necrotisch ligament of bot kunnen niet hersteld worden ad integrum.

Het traumabeleid moet met deze beperking rekening houden, waarbij met name de reïmplantatie na avulsie meer en meer controversieel wordt indien de reïmplantatie aanleiding geeft tot het ontstaan van tandankylose en een anterieure open beet tijdens de groei.

De lezing zal uitgaan vanuit het gedrag van de besproken weke delen en de invloed ervan nagaan op het huidig traumabeleid. 

30 Accrediteringseenheden toegekend, erkenningsnummers zijn: 34631 - 34671 - 34672

Routebeschrijving: