Symposium Klinische Farmacologie - Bloedverdunners / Pijnstilling 13 september 2019
Prof. dr. Isabel Spriet KU Leuven

Klinische Farmacologie en Farmacotherapie 20 AE aangevraagd.
Isabel Spriet studeerde aan de Universiteit Gent af als apotheker (in 2002) en als ziekenhuisapotheker (in 2003).   In 2004 volgde ze een bijkomende fellowship in Clinical Pharmacy aan de KU Leuven. Ze behaalde in 2011 de doctoraatstitel in de Farmaceutische Wetenschappen voor haar onderzoek getiteld ‘Pharmacokinetic issues in critically ill patients”.  Sinds 2009 is ze werkzaam als ziekenhuisapotheker in UZ Leuven, waar ze op dit moment aangesteld is als afdelingshoofd Klinische Farmacie. 

Sinds 2011 werd ze ook benoemd als deeltijds professor aan de KU Leuven binnen het Departement Farmaceutische en Farmacologische Wetenschappen, Klinische Farmacologie en Farmacotherapie.  Binnen de faculteiten farmacie, geneeskunde en biomedische wetenschappen doceert ze farmacologie, farmacotherapie en klinische farmacie, en haar onderzoeksinteresse gaat uit naar de optimalisatie van de dosering van antibiotica en antifungale middelen bij speciale patiëntenpopulaties alsook het evalueren van de impact van zowel (back- als frontoffice) klinische farmacie.  Binnen deze domeinen schreef ze zelf of werkte ze mee aan diverse wetenschappelijke publicaties en begeleidt ze verschillende doctoraatsprojecten.

PROGRAMMA:

14.30 - 15.00: Inschrijving en onthaal
15.00 - 16.30: Farmacologie van anti-aggregantia, anticoagulantie en antihemorraghica:  impact voor de tandarts

Korte inhoud

Door de komst van de nieuwe niet-vitamine K antagonisten is het gebruik van de klassieke anticoagulantia sterk veranderd. Daarnaast werden ook nieuwe producten toegevoegd aan de klasse van de anti-aggregantia en werden bestaande klassieke geneesmiddelen, zoals aspirine en clopidogrel, anders gepositioneerd in de richtlijnen.  Tandartsen worden dagelijks geconfronteerd met (vaak oudere) patiënten die verschillende geneesmiddelen innemen als thuismedicatie, waaronder ook frequent anticoagulantia of anti-aggregantia, of zelfs dubbele anti-plaatjes therapie.   

In deze voordracht wordt toegelicht wat de impact is van deze geneesmiddelen voor de patiënt die een tandingreep ondergaat.   De voordracht wordt gestart met een inleiding rond bloedstolling en hemostase, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de rol van de bloedplaatjes, waar anti-aggregantia op ingrijpen, en het effect van de stollingscascade, wat de target is van de anticoagulantia. Nadien worden de indicaties, de farmacotherapie en het klinisch gebruik in de dagelijkse klinische praktijk geschetst van de anti-aggregantia, anticoagulantia en antihemorraghica.   

Telkens wordt ook ingegaan op het omgaan met deze geneesmiddelen in de tandartspraktijk aan de hand van een aantal heel praktische richtlijnen.  Naast de klassieke anticoagulantia en anti-aggregantia wordt ook kort stilgestaan bij andere geneesmiddelen (zoals NSAIDs, antidepressiva, etc) die potentieel het risico op bloeden na een tandingreep kunnen doen toenemen.  Tot slot wordt ook de impact van de inname van bloedverdunners op bloedafname in kader van een LPRF behandeling besproken.


Doelstellingen van deze lezing

Na het volgen van deze lezing:

 • Heeft de tandarts een goed overzicht van de beschikbare geneesmiddelen met een impact op bloedstolling (anticoagulantia, anti-aggregantia en antihemorraghica).
 • Heeft de tandarts een inzicht in de verschillende indicaties en positionering van deze geneesmiddelen
 • Heeft de tandarts een inzicht in de uitdagingen die gepaard gaan met de nieuwe niet-vitamine K antagonisten t.o.v. de klassieke vitamine K antagonisten
 • Heeft de tandarts een inzicht in wat de impact is van de inname van deze geneesmiddelen als thuismedicatie voor de patiënt die een tandingreep onderhoudt
 • Begrijpt de tandarts wat de richtlijnen zijn omtrent stopzetten of doornemen van deze geneesmiddelen voor een tandingreep
 • Begrijpt de tandarts welke aandachtspunten van belang zijn bij het bevragen van de thuismedicatie bij patiënten in de tandartspraktijk
 • Begrijpt de tandarts wanneer en hoe tranexaminezuur kan aangewend worden
 • Begrijpt de tandarts wat de impact is van de inname van deze geneesmiddelen bij venapunctie in kader van LPRF behandeling

16.30 - 17.00: Pauze
17.00 - 18.30: Farmacologie van analgetica gebruikt in de postoperatieve setting

Korte inhoud

In deze voordracht wordt de farmacologie van analgetica die gebruikt worden in de postoperatieve setting, waaronder het gebruik van pijnstillers en ontstekingsremmers na een tandingreep, besproken.  In de inleiding wordt het verschil geduid tussen acute, postoperatieve pijn t.o.v. chronische (vb. kankergerelateerde) pijn en neuropathische pijn. Aan de hand van de pijnladder van de WHO wordt de farmacologie van paracetamol, NSAIDs en (zwakke en sterke) opioiden besproken, waarbij er gefocust wordt op het correct en veilig gebruik in de dagdagelijkse praktijk.  

Er wordt vooral stilgestaan bij een aantal praktische aspecten zoals aanbevolen en maximale dosering, contra-indicaties en interacties.

In een tweede deel wordt ook een globaal overzicht gebracht van de geneesmiddelen die gebruikt worden bij chronische en neuropathische pijn, gezien deze geneesmiddelen frequent als chronische thuismedicatie worden gebruikt, ook door patiënten die een tandingreep ondergaan.    

Op het einde van de voordracht wordt de praktische kennis getoetst aan de hand van een aantal casussen die via televoting beantwoord kunnen worden.


Doelstellingen van deze lezing

Na het volgen van deze lezing:
 • Heeft de tandarts een goed inzicht in de pijnstillers en ontstekingsremmers die gebruikt kunnen worden in de dagdagelijkse tandartspraktijk
 • Begrijpt de tandarts de aanbevelingen cfr. de WHO pijnladder
 • Kent de tandarts de aanbevolen en maximale dosis van paracetamol, de meest gebruikte NSAIDs, tramadol en codeïne
 • Kent de tandarts de meest voorkomende nevenwerkingen en interacties van deze analgetica, alsook de populaties at risk voor nevenwerkingen
 • Begrijpt de tandarts het verschil tussen acute postoperatieve pijn, chronische pijn en neuropathische pijn
 • Kent de tandarts de geneesmiddelen die gebruikt worden in de behandeling van acute postoperatieve pijn en chronische pijn, en begrijpt de tandarts hoe deze gecombineerd kunnen worden met analgetica gebruikt voor acute pijn
18.30: EINDE

Routebeschrijving:
Thermae Palace Hotel
Koningin Astridlaan 7
Oostende

Klik hier voor een  routebeschrijving