De databank van de nomenclatuur met zoekmotor, NomenSoft

NomenSoft is een databank van de nomenclatuur met zoekmotor. Die databank combineert de codenummers en de omschrijving van de prestaties met de tarieven.

Nomensoft bevat de gegevens met betrekking tot de codenummers van de verstrekkingen die in het officiële facturatieproces van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging van toepassing zijn, onder meer:
  • de omschrijving van de prestatie (+ historiek)
  • de erelonen en vergoedingen (+ historiek)
  • de inwerkingtreding (+ historiek)
  • de sleutelwaarden (+ historiek)
  • een link naar de pdf-versie van de reglementaire teksten die de toepassingsregels en interpretatieregels , de facturatieregels enz met betrekking tot de codenummers bevatten  (o.a. de “gecoördineerde tekstversies van de nomenclatuur”, de “Interpretatieregels”, de “Instructies facturatie” en de “Boekhoudkundige en statistische instructies”).

Wat is er gewijzigd in november 2018:

Wat de zoekmotor betreft is er 1 belangrijke wijziging: de toevoeging van schermen voor de weergave van diverse info (“attributen”)met betrekking tot de codenummers.

De nieuwe schermen zijn opgenomen op de detailpagina van elk codenummer.
Voorbeelden van diverse info :
Een ultra-korte omschrijving (maximum 20 karakters) van de verstrekking
Info met betrekking tot een eventueel overeenstemmende codenummer : 
o indien het om een ambulant codenummer gaat, zal hier het overeenstemmend gehospitaliseerd codenummer opgenomen zijn en vice versa
o indien het overeenstemmend codenummer niet bestaat is deze info ook vermeld
diverse facturatiegegevens, bij voorbeeld een maximaal aantal aan te rekenen verstrekkingen in een bepaalde tijdsperiode, een cumulverbod en/of –toelating, gegevens met betrekking tot de persoonlijke aandelen, enz.