Bericht van Mdeon : PREMIES EN VOORDELEN VAN GERINGE WAARDE – WETTELIJK KADER

Met rasse schreden naderen we het jaareinde.  Overal is de Kerst – en Nieuwjaarsperiode volop zichtbaar.
De voorbereidingen zijn bij heel wat mensen reeds aan de gang en de tijd voor de eindejaaraankopen en -geschenken is aangebroken. 

Mits onze sector met zijn ondernemingen deel uitmaakt van de medische hulpmiddelen sector zijn wij dus ook onderworpen aan het wettelijk kader omschreven door Mdeon en be.Transparent.
Dit houdt in dat dentaaltechnische labo’s uitsluitend premies en voordelen van zeer geringe waarde aan gezondheidsbeoefenaars mogen aanbieden, zolang deze giften relevant zijn voor de beroepsbeoefening. 
Wij hebben dit wettelijk kader aan onze leden duidelijk toegelicht zodat zij de desbetreffende wetgeving kunnen naleven. 
Om misverstanden te vermijden nodigen wij u uit om uw leden te willen informeren over de wettelijke verplichtingen die de dentaaltechnische labo’s dienen te respecteren op basis van de wet op de geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. (*)


(*) Ter herinnering, § 1 van artikel 10 verbiedt in het algemeen het aanbieden door de industrie van eender welke premie of eender welk voordeel aan beroepsbeoefenaars uit de gezondheidssector, alsook het VRAGEN naar premies en voordelen.
Geschenken moeten bovendien conform zijn met de wettelijke bepalingen inzake reclame voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. 

Download documenten :