De eerstvolgende cursus voor kandidaat stagemeesters gaat door op donderdag 06 juni 2019.


Inleidingscursus in Leuven, opvolgcursus tegelijkertijd in Gent. 

Voor 2020 gaat dit door op 04 juni 2020.Na de initiatie en vervolgseminaries is het aan de beroepsverenigingen om onder de vorm van een dubbele (3u) peer review een soort terugkomdag voor stagemeesters te organiseren. De stagemeesters moeten deze terugkomdag slechts om de 5 jaar doen bij het hernieuwen van hun aanvraag tot stagemeester.