Een nieuwe administratieve BTW circulaire

Een nieuwe administratieve circulaire beantwoordt een aantal vragen inzake de praktische toepassingsgevallen en bekijkt of er mogelijk vrijstelling is van btw. De circulaire bespreekt de meest voorkomende associatievormen en het bijhorende btw-regime. 

Deze nieuwe circulaire is eigenlijk een vervolg op de circulaire van 2016 over de btw-problematiek bij samenwerkingsverbanden tussen artsen, tandartsen enz. (https://www.kennisateliers.be/echo_files/12686-nl-srcBestand3.pdf)

 Conclusie is:

Medische beroepsbeoefenaars moeten de werking van hun associatie tegen het licht houden van de nieuwe btw-circulaire van 5 juni 2019. Vanaf 1 januari 2020 zijn de bepalingen opgenomen in de circulaire namelijk van toepassing. Meer info op volgende blog: