26 maart 2020 - Corona update. Bekijk ook de rubriek "VBT Corona Nieuwsflits" onderaan de Homepagina

Inhoud 

Waarschuwing.
VBT vraagt uitbreiding hinderpremie.
VBT werkt hard door.
VBT informeert met instructiefilm.
Gebruik van mondmaskers  - aanbevelingen Raad van Tandheelkunde.
VBT vraagt bijkomende maatregelen ter ondersteuning van de tandartsen.
Vervangingsinkomen
Sociale Bijdrage
Telefonisch advies
Vrijwilligers
Persoonlijke Beschermingsmiddelen
Urgenties
Ibuprofen of paracetamol?
Antibiotica gebruik bij urgenties.
Oprichting van nieuwe referentiepraktijken voor urgente mondzorg.
Strikt hygiëneprotocol .
Vragen en antwoorden :
Werken of niet ?
Info voor stagiairs :
Wat met personeel ?
Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.
Richtlijnen VBT (publicatie via www.sciensano.be) .

Update 24/03/2020 COVID_19 - Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) .


Beste collega’s,
Het doet het hele VBT-bestuur ontzettend veel plezier ontzettend veel reacties van jullie te mogen ontvangen. Er zijn veel vragen en onzekerheden. We proberen waar mogelijk zo snel en volledig mogelijk een antwoord hierop te bieden. Het is verwarmend om te zien hoe solidair onze beroepsgroep zich in deze uitdagende periode gedraagt. Hoe centraal onze patiënten en onze zorg naar voren komen in de beslissingen die we moeten nemen. #SamenSterk is meer dan ooit het motto.
Het coronavirus (COVID-19) krijgt meer en meer impact op het dagelijks leven, dus ook een bezoek aan de tandarts is vanaf nu geen vanzelfsprekendheid meer. We stellen dat het aantal besmettingen dag na dag toeneemt. Ook het aantal slachtoffers neemt telkenmale toe. Bovendien stijgt het aantal ziekenhuisopnames sterk. We kunnen niet omheen deze confronterende cijfers heen kijken. De tandheelkundige sector moet zijn verantwoordelijkheid opnemen en kiezen voor absolute veiligheid, zowel voor de tandarts als voor de patiënt. Een keuze die uiteraard veel nadelen met zich meebrengt en voor sommige van onze collega’s ook grote financiële moeilijkheden. Het gaat hier evenwel over leven en dood, ik kan alleen maar hopen dat alle tandartsen zich daarvan bewust zijn.

De richtlijn om zich te beperken tot urgente mondzorg wordt nagenoeg volledig opgevolgd. Op die manier wordt de verdere verspreiding van het virus ingedijkt en kunnen de gezondheidsrisico’s voor tandartsen en hun personeel beperkt worden. We merken ook dat veel toeleveringsbedrijven zoals tandlabo’s, implantaatfirma’s, … hun aanbod en activiteit fel verminderen of stopzetten.
Het sluiten van de praktijken heeft natuurlijk een enorme impact , zowel financieel als organisatorisch. We beseffen dat heel wat tandartsen slechts een beperkte tijd deze ingrijpende maatregel kunnen volhouden.

Waarschuwing.

Wij vernemen van collega’s (en wij hebben dat ook zelf ervaren) dat malafide personen van de crisis situatie gebruik maken om oneerbare voorstellen te doen om beschermmaterialen waar grote tekorten voor bestaan aan te bieden. Ofwel worden hiervoor woekerprijzen voor gevraagd, ofwel worden voorschotten gevraagd voor producten die wellicht nooit geleverd worden. We raden u dan ook aan ten zeerste op uw hoede te zijn en op te letten voor oplichting indien u op deze voorstellen ingaat. We vragen de bevoegde diensten ook om op te treden tegen deze praktijken.
Aarzel niet om melding te maken bij  Meldpunt.belgie.be van dergelijke praktijken.

TIP:
Veel collega’s maken hun beklag dat ze niet meer aan mondmaskers geraken, zeker niet type FFP2. Welnu, u kan ze direct aankopen in China.
Ga naar www.dhgate.com
Maak een account
Zoek vervolgens naar FFP2 mask
U zal een hele lijst van aanbieders vinden : kies uw aanbieding waarbij u op de volgende zaken let :

 • Zorg dat de aanbieder de producten in stock heeft – u kan chatten met de aanbieder
 • Hou rekening met bepaalde minimum bestellingen
 • Zorg voor een snelle levering (vaak is levering met DHL snel en gratis) – gemiddeld duurt de levering 7-9 dagen

Uw betaling blijft geblokkeerd tot op het moment van de levering. Vervolgens dient u dit door te geven , zodat de betaling plaatsvindt.

VBT vraagt uitbreiding hinderpremie.

VBT schaart zich achter de vraag van UNIZO op de hinderpremie voor zelfstandigen en vrije beroepers uit te breiden tot zij die vrijwillig hun zaak sluiten. Momenteel is de hinderpremie hier niet van toepassing. Evenwel zijn tandartsen momenteel zo goed als verplicht om hun praktijk te sluiten. Het kan niet zo zijn dat ze, omwille van de deontologische verplichting om urgenties te behandelen, uit de boot zouden vallen. We zullen dit ook verder op de politieke agenda plaatsen en de belangen van onze tandarts-collega’s behartigen.

VBT werkt hard door.

Het hele bestuur en de vele medewerkers sloven zich dag en nacht uit om u zo snel en volledig mogelijk te informeren. We werken op alle beleidsniveaus om maatregelen te bekomen die deze crisis en onze sector nodig heeft. Het spreekt voor zich dat vele maatregelen slechts een uitwerking zullen hebben de komende weken, rekening houdend met het voorbereidende administratieve werk. We staan in voortdurend contact met de overheid, het RIZIV, de universiteiten, sociale secretariaten, pers, wetenschappelijke experten, politici, andere beroepsverenigingen, …. om de bezorgdheden van de tandartsen te communiceren. Aarzel niet om ons te contacteren indien u vragen hebt.
Het is duidelijk dat onze hele sector, alle zorgverleners en onze partners een grote impact ondervinden van deze crisis, onder meer op financieel vlak. Na de crisis pas zal het RIZIV alle vragen die ze daarover ontvangen evalueren, samen met de vertegenwoordigers van elke beroepsgroep.
Het RIZIV vindt het momenteel nog te vroeg om hierover te beslissen, maar ze zijn er zich zeker van bewust dat het een erg moeilijke situatie is! Ze moeten eventuele maatregelen algemeen en voor alle zorgberoepen samen bekijken. Na de crisis zullen ze alle vragen evalueren samen met de vertegenwoordigers van elke beroepsgroep, in functie van de ernst, de duurtijd, de gevolgen van de crisis en in functie van de budgettaire mogelijkheden.
VBT betreurt dat er niet sneller duidelijkheid komt voor de tandartsen. De grote financiële impact die deze situatie heeft op de praktijken, zal zonder meer ook zijn gevolg hebben op de conventioneringsgraad.

VBT informeert met instructiefilm.

We krijgen heel wat vragen over de praktische toepassing van het protocol dat werd verspreid. Om het één en ander wat duidelijk uit te leggen, werd een korte instructiefilm opgenomen. Het toont zeer overzichtelijk welke stappen moeten ondernomen worden om veilig te kunnen werken.
U kan het filmpje bekijken via  de Facebook pagina van VBT.

Gebruik van mondmaskers  - aanbevelingen Raad van Tandheelkunde.

De maskers bieden twee soorten bescherming : bescherming van de patiënt en bescherming van de zorgverlener.

 • Gebruik van een «comfort masks» (maskers « van licht papier »): 

Geen wijziging in de gebruiksaanbevelingen, gelet op de snelheid waarmee dit soort comfortmaskers kapotgaat. Voorbeelden van aanbevolen gebruik:
• familieleden die op bezoek zijn bij een immunogecompromitteerde patiënt,
• contacten met «MRSA/MDRO-patiënten».

 • Gebruik van «chirurgische maskers»:

Het chirurgisch masker dat de gebruiker ervan moet beschermen bij de verzorging en medische handelingen, mag door de zorgverstrekker (en het verzorgend personeel) worden gebruikt in de:

• ziekenhuissetting
o voor het zorgpersoneel met milde symptomen (van een luchtweginfectie), zonder koorts,
o in het operatiekwartier,
o in de verloskamer,
o in de steriele eenheden,
o in propere en vuile zones van de sterilisatiecentrales,
o bij manipulatie door personeel laboratoria van respiratoire en digestieve monsters zonder laminaire stromingskap

• extramurale zorgsetting
o bij contact met patiënten met een mogelijke of bevestigde COVID-19 in de triagecentra,
o bij contact met patiënten met een mogelijke of bevestigde COVID-19 voor alle
eerstelijnszorgen of thuiszorg,
o bij geïsoleerde patiënten met een vermoedelijke of bevestigde COVID-19 in residentiële collectiviteiten zoals woon- en zorgcentra, revalidatiecentra en gevangenissen, enz.,
o alle transport van patiënten met uitzondering van transport van mogelijke of bevestigde COVID-19 patiënten via daarvoor voorzien transport (in dit geval wordt FFP2 gebruikt),
o bij handelingen van het personeel van mortuaria en begrafenisondernemers bij overlijden van een mogelijke of bevestigde COVID-19 patiënt.

Alhoewel het chirurgische masker normaal gezien voor éénmalig gebruik is bestemd, mag het, in de huidige omstandigheden, door de zorgverstrekker (en het verzorgend personeel) worden gebruikt
onder volgende uitzonderlijke voorwaarden:
• gedurende 8 uren, ongeacht de opeenvolging van interventies, zonder naar buiten te gaan,
• mag dus met dat doel bijgehouden worden (gedragen rond de hals) maar nooit in de zak,
• mag voorlopig bewaard worden op een plaats zonder besmettingsgevaar (bv. in een geïndividualiseerde papieren omslag of in een uitwasbare gepersonaliseerde bak),
• mag nooit aan de voorzijde aangeraakt worden,
• moet onmiddellijk verwijderd worden zodra er macroscopisch zichtbare vlekken op zijn.

Gezien deze uitzonderlijke situatie is de strikte toepassing van de aanbevelingen inzake handhygiëne onontbeerlijk.
Deze uitzonderingsmaatregelen rond chirurgische maskers worden opgeheven zodra de epidemiefase rond het COVID-19 afloopt.

 • Gebruik van « FFP1/FFP2/FFP3 maskers »:

Het FFP1/FFP2/FFP3 masker kan voor de bescherming van zorgverstrekkers (en verzorgend en begeleidend personeel) worden gebruikt wanneer zij in direct contact staan met patiënten met een vermoedelijke of bevestigde besmetting met COVID-19, SARS, MERS, tuberculose, mazelen, varicella, zona. Daarbij gelden de uitzonderlijke voorwaarden die geformuleerd zijn voor het gebruik van chirurgische maskers. Gezien deze uitzonderlijke situatie is de strikte toepassing van de aanbevelingen inzake handhygiëne onontbeerlijk.

Deze uitzonderingsmaatregelen rond FFP1/FFP2/FFP3 maskers worden opgeheven zodra de epidemiefase rond het COVID-19 afloopt.

Indien beschikbaar worden, bij patiënten met een mogelijke of bevestigde COVID-19, FFP2/FFP3 maskers aangeraden voor handelingen, behandelingen, activiteiten met veel aerosolisatie (intubatie en geassocieerde handelingen, CPR, tracheale aspiratie met open circuit, bronchoscopie, C-PaP, BPap, oxyflow, tracheotomie, etc.). Na het uitvoeren van dergelijke handelingen met veel aerosolisatie moet elk type masker onmiddellijk weggeworpen worden aangezien het masker waarschijnlijk erg besmet is.

In navolging van wat de WGO hierover heeft gezegd, mogen bij een tekort aan deze types maskers de zorgverstrekkers chirurgische maskers gebruiken. Het FFP2 masker met uitademventiel mag worden gebruikt door immunogecompromiteerde
patiënten die hun kamer moeten verlaten.

Opgelet: patiënten met een mogelijke of bevestigde COVID-19 krijgen een chirurgisch masker. Indien deze toch een FFP1-masker zouden krijgen, moet het verplicht om een « FFP1- masker zonder uitademventiel » gaan. Het gaat er immers om te vermijden dat het type met uitademventiel onoordeelkundig wordt gebruikt door deze patiënten, aangezien zij het virus via het ventiel potentieel zouden kunnen uitscheiden bij het uitademen.

Andere mogelijke maskertypes en aandachtspunten
Medische maskers zijn in principe gemaakt voor eenmalig gebruik, eventueel met verlengd gebruik. In een context van belangrijke schaarste, heeft het RIVM in Nederland een richtlijn gepubliceerd voor het hergebruik van FFP2 maskers, waarbij tot tweemaal toe een sterilisatie kan worden uitgevoerd met waterstofperoxide.

Voor meer informatie, zie https://www.rivm.nl/documenten/hergebruik-ffp2-mondmaskers.

Bepaalde types van maskers die worden gebruikt in de industriële sector om te beschermen tegen fijne deeltjes (type P “Bescherming tegen deeltjes (stof) en vloeibare en vaste aerosolen (nevel)”), zijn niet vergund voor gebruik tijdens de zorg, maar bezitten wel dezelfde eigenschappen als FFP2/FFP3-maskers.

 • «Home-made » stoffen maskers zijn geen medische maskers en zijn inferieur aan chirurgische maskers.

In het kader van een tekort aan medische maskers kunnen zij wel gebruikt worden, onder meer in zorginstellingen door het personeel dat niet betrokken is bij de verzorging van patiënten (bv. administratief personeel, technisch personeel, personeel van het laboratorium, personeel van de onthaalbalie dat geen rechtstreeks contact heeft met patiënten, enz.).

Indien er geen chirurgische maskers beschikbaar zijn, kunnen patiënten met een mogelijke of bevestigde COVID-19 en geïsoleerd in hun woning, ook « home-made » maskers - gemaakt uit stof/linnen - gebruiken. Hierdoor beschermen ze hun directe omgeving. Desnoods kan de patiënt gebruik maken van een sjaal of een andere doek. Deze voorwerpen moeten wel dagelijks worden gewassen op 60°C.

Tip : zelf handgel maken
REAGENTIA voor FORMULATION 1:                                        REAGENTIA voor FORMULATION 2:                                                                                        
• Ethanol 96%                                                                                • Isopropyl alcohol 99.8%
• Hydrogen peroxide 3%                                                               • Hydrogen peroxide 3%
• Glycerol 98%                                                                              • Glycerol 98%
• Sterile distilled or boiled cold water                                            • Sterile distilled or boiled cold water

Aanbevolen hoeveelheden :
FORMULATION 1                                                                            FORMULATION 2
• Ethanol 96%: 8333 ml                                                               • Isopropyl alcohol 99.8%: 7515 ml
• Hydrogen peroxide 3%: 417 ml                                             • Hydrogen peroxide 3%: 417 ml
• Glycerol 98%: 145 ml                                                                • Glycerol 98%: 145 ml

VBT vraagt bijkomende maatregelen ter ondersteuning van de tandartsen.

Vervangingsinkomen

Naar aanleiding van de beslissingen genomen door de Veiligheidsraad om de verspreiding te bestrijden van het coronavirus, kunnen de medische beroepen zoals de kinesisten, de tandartsen, de opticiens of nog prothesemakers kunnen blijven werken omdat zij essentiële diensten vertegenwoordigen. Als deze beroepsbeoefenaars beslissen hun praktijk te sluiten, zullen zij kunnen genieten van een vervangingsinkomen (overbruggingsrecht), zelfs als zij de dringende en absoluut noodzakelijke paramedische of medische gevallen blijven behandelen.
Ter herinnering, het ministerieel besluit dat gisteren werd goedgekeurd naar aanleiding van de beslissingen die dinsdagavond werden genomen door de Nationale Veiligheidsraad, behoudt het principe dat de zorgberoepen mogen blijven werken. Zij vallen onder de categorie van diensten die gedefinieerd worden als “essentieel*'. Deze beslissing van de Nationale Veiligheidsraad is een optie, geen verplichting. Het staat beroepsbeoefenaars zoals kinesisten. tandartsen, opticiens en prothesemakers dus vrij hun praktijk te sluiten of open te houden.
Het wetsvoorstel van Denis DUCARME dat vandaag tijdens de plenaire vergadering van de Kamer onderzocht zal worden, vóórziet dat de zelfstandigen die hun activiteit gedurende 7 dagen of meer vrijwillig onderbreken, kunnen genieten van een vervangingsinkomen. zonder direct beoogd te worden door de preventiemaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad.
De minister van Zelfstandigen herhaalt dat de zelfstandige beoefenaars van een zorgberoep die hun activiteit onderbreken maar die nog tussenkomen voor absoluut noodzakelijke en dringende (para-)medische gevallen, zullen kunnen genieten van hel overbruggingsrecht, voor zover zij hun niet-dringende (para)-medische activiteiten wel degelijk volledig stopzetten gedurende ten minste 7 opeenvolgende dagen per maand.
Voor de maanden maart en april, zullen deze zelfstandigen dus kunnen genieten van een maandelijks vervangingsinkomen van € 1.291,69 (€ 1.614,10 bij gezinslast) en van het behoud van rechten in de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
De sociale verzekeringsfondsen werden op de hoogte gebracht van deze bijzonderheid en hebben de instructie gekregen de aanvragen te registreren.
Bijvoorbeeld bij sociaal verzekeringsfonds Liantis kan men de aanvraag vinden op https://www.liantis.be/nl/nieuws/overbruggingsrecht-corona
Bovendien kunnen de zelfstandigen actief in de zorgberoepen, als zij moeilijkheden ondervinden bij de betaling van hun sociale bijdragen, ook een aanvraag kunnen indienen tot vrijstelling of uitstel van hun sociale bijdragen door zich ook rechtstreeks te wenden tot hun sociaal verzekeringsfonds. Op vraag van minister DUCARME werd het formulier om deze voordelen aan te vragen vereenvoudigd.

Sociale Bijdrage

OP 20-03-2020 hebben we vernomen dat er geen verhoging zal zijn van de sociale bijdrage bij niet-betaling op 31/03/2020.

Het uitstellen van de betaling naar het tweede kwartaal kan zorgen voor wat extra financiële ademruimte in deze onzekere periode. Je hoeft hiervoor als ondernemer geen administratieve formaliteiten te vervullen.

Telefonisch advies

VBT heeft zowel de voorzitter van de Nationale Commissie Tandheelkundigen-Ziekenfondsen, dhr. Daubie, als de administrateur-generaal RIZIV, dhr. De Cock, gevraagd om op heel korte termijn deze vraag te beoordelen en te steunen. We hopen dat dit dossier snel in orde wordt gebracht, zoals dat voor de artsen blijkbaar wel mogelijk was.
Vandaag hebben alle beroepsverenigingen zich unaniem achter het idee geschaard dat er een tussenkomst zou moeten komen voor telefonisch advies. We kregen ondertussen de bevestiging van dhr. De Cock, administrateur-generaal RIZIV, dat deze vraag werden behandeld zou worden.

Vrijwilligers

Voorts merken we een bijzonder grote vraag binnen de zorgsector naar flexibiliteit en vrijwilligers. Als beroepsvereniging willen we alle collega’s warm maken om zich waar nodig in te zetten om de nood te leningen. Een voorbeeld :
Vrijwilligers gezocht in de huisartsenwachtpost Antwerpen Brabo ( Lange Leemstraat 187 )
Het COVID-19 virus is niet uit de media en gesprekken weg te houden. De verschillende zorgverstrekkers zijn volop aan het werk in de strijd tegen dit virus en de huisartsen staan hierin in de frontline. Het is dan ook duidelijk dat door deze enorme toename van nood aan zorg, er handen te kort schieten.
Zit je momenteel thuis, of heb je tijd over om een handje toe te steken? Bied je dan zeker aan om te komen helpen op de huisartsenwachtpost in Antwerpen. Hier kan jij je capaciteiten volop benutten. Jouw hulp kunnen we gebruiken!
Je taken zullen bestaan uit telefonische gesprekken en administratief werk. Er zal dagelijks geëvalueerd worden hoe en waar hulp nodig is. Hierbij kan jouw mening en ervaring ook bijdragen tot het verbeteren van de organisatie en zorg. Dit is op vrijwillige basis en niet vergoed.
Geïnteresseerd? Stuur een mailtje met gegevens, opleidingsniveau en beschikbare data naar info@huisartsenminerva.be

Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Ondertussen werden FFP2 mondmaskers aangeleverd door het Ministerie van Volksgezondheid. Het betreft een beperkte hoeveelheid mondmaskers, waarbij 60% naar Vlaanderen gaat en 40% naar Wallonië. De maskers mogen enkel verdeeld worden aan tandartsen die effectief meewerken in de doorverwijspraktijken voor urgenties en volledig voldoen aan het protocol. De maskers konden vandaag afgehaald worden op diverse plaatsen of werden bezorgd aan de tandartsen. Verdeling is een taak die de beroepsverenigingen op zich nemen, FOD Volksgezondheid kon hiervoor niet instaan. Het is onduidelijk of er nog bijkomende mondmaskers op komst zijn.
Hoe erg kan het overigens zijn…. De mondmaskers die aangeleverd werden, zijn afkomstig van een Italiaanse firma !
VBT blijft het bijzonder spijtig vinden dat er nauwelijks ondersteuning is van de overheid in deze crisissituatie om tandartsen bij te staan om de nodige beschermingsmaterialen te kunnen aanschaffen en/of verkrijgen. We ontvangen dagelijks vragen van collega’s die problemen hebben met de bevoorrading. We hopen dat er spoedig concrete maatregelen komen die de hele zorgsector kunnen bevoorraden. We waren overigens enorm verrast door de communicatie dat grote strategische voorraden werden vernietigd in het verleden…..

Urgenties

Het advies aan de tandartsen om hun praktijk te sluiten voor niet urgente mondzorg, wordt globaal zeer goed opgevolgd. Nagenoeg alle tandartsen hebben hun verantwoordelijkheid genomen. Uit de cijfers die dagelijks worden vrijgegeven, blijkt dat er nog een duidelijke stijging is van het aantal corona gevallen. De verwachting is ook dat dit de komende dagen nog het geval zal zijn. Wanneer de piek zal worden bereikt en het aantal positieve gevallen afneemt, is onduidelijk. Veel zal afhangen van de impact van de vele maatregelen die werden genomen. De tandartsen moeten er rekening mee houden dat het wellicht nog enige tijd kan duren, alvorens reguliere tandzorg opnieuw mogelijk zal zijn. We volgen dit uiteraard op de voet en zullen hierover ten gepaste tijde communiceren.
Zoals reeds eerder gemeld in vorige updates, zorgen aerosolen (komen vrij bij gebruik van ultrasoon reinigingstoestel en turbines vb) voor een gemakkelijke overdracht van het virus. Vooral de tandarts en het assisterend personeel lopen hierbij een verhoogd risico. Op hun beurt kunnen zij opnieuw andere personen besmetten.
De incubatietijd bedraagt gemiddeld 8-12 dagen waardoor men pas na enige tijd ziekteverschijnselen begint te vertonen. Patiënten die geen ziektesymptomen vertonen, zijn weinig besmettelijk. Het risico dat zij het virus overdragen is dan ook beperkt. De grootste overdracht van virussen gebeurt op het moment dat men volop de ziekteverschijnselen vertoont.
Het virus blijkt bijzonder hardnekkig en kan enige tijd overleven op werkvlakken. Hiermee dient zeker rekening gehouden te worden.
Rekening houdend met de voorraad van de beschikbare beschermingsmiddelen in elke individuele praktijk, is het aan te bevelen dat men niet-acute zorg uitstelt tot minstens begin april 2020.
Alle tandartsen is geadviseerd om de komende weken (en allicht tot minstens 3 april 2020) alleen nog dringende klachten te behandelen. Zoals bekend is het op dit moment van het grootste belang om sociale contacten zoveel mogelijk te beperken en daarmee de verspreiding van het virus af te remmen. Daarom kan een afspraak voor bijvoorbeeld controle, tandsteen verwijderen, het vullen van een gaatje wel even wachten.
Het is belangrijk dat je dagelijks telefonisch bereikbaar blijft voor je patiënten. Geef daarom duidelijk aan op vb een antwoordapparaat of de website tijdens welke uren je bereikbaar bent.
Mits het naleven van de strikte richtlijnen (dragen mondmasker, handschoenen, bril of gezichtsscherm, beschermkledij met lange mouwen en hoofdkapje vermijden van ultrasoon of turbine waar mogelijk, goede afzuiging, ….) is het behandelen in urgentie van patiënten mogelijk, maar alleen als de voormelde persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig zijn. De maatregelen die werden geadviseerd door de beroepsverenigingen hebben tot doel deze urgente zorg de komende dagen en weken te blijven garanderen.

Ibuprofen of paracetamol?

Gebruik voorlopig geen NSAID’s bij patiënten met Covid-19 (coronavirus-infectie) is het advies van Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie.
De Franse gezondheidsinstanties raden het gebruik van NSAID’s af bij patiënten met Covid-19 (coronavirus-infectie). Volgens Franse berichten zouden NSAID's een risicofactor kunnen zijn voor verergering van de infectie. Het signaal dat NSAID's het verloop van infecties kunnen verergeren, is trouwens niet nieuw.
Aangezien NSAID's voor koortswering geen enkel voordeel bieden ten opzichte van paracetamol is het advies tot nader order: gebruik bij patiënten met mogelijk Covid-19 (coronavirus-infectie) geen NSAID's of acetylsalicylzuur (ASA) voor koortswering; zo nodig kan paracetamol gebruikt worden in een maximale dosering van 2 tot 3 gram per dag. Cave: ouderen, alcoholmisbruik, leverpathologie
Bij patiënten die chronisch NSAID's gebruiken, moet in overleg tussen patiënt en arts beslist worden. Bij patiënten die laag-gedoseerd ASA gebruiken in het kader van cardiovasculaire preventie zijn er op dit moment geen argumenten om de inname te onderbreken.
Er zijn op dit ogenblik onvoldoende gegevens om de ernst van het signaal te evalueren.

Antibiotica gebruik bij urgenties.

Het KCE werkte in nauwe samenwerkingen met experten van bijna alle universiteiten in België een richtlijn uit op basis van wetenschappelijke evidentie (en dus niet op basis van expert opinion) over het verantwoord gebruik van antibiotica.
Ze hebben de literatuur over het gebruik van antibiotica in geval van pulpitis, peri-apicale parodontitis, peri-apicaal en parodontaal abces bijzonder grondig doorgenomen, kritisch beoordeeld en die documenten intensief besproken met een expertgroep en komen dan tot de volgende conclusies:

 • Het gebruik van systemische antibiotica bij patiënten met irreversibele pulpitis thv definitieve tanden in afwachting van tandheelkundige behandeling heeft geen toegevoegde waarde. Het zal er niet voor zorgen dat patiënten minder pijn, minder last of wat dan ook zullen hebben. Enkel endodontische behandeling zal soelaas brengen.
 • Het gebruik van systemische antibiotica bij patiënten met peri-apicale parodontitis of een peri-apicaal abces thv definitieve tanden in combinatie met tandheelkundige behandeling heeft geen toegevoegde waarde. Het zal er niet voor zorgen dat patiënten minder pijn, minder last of wat dan ook zullen hebben. Enkel endodontische behandeling zal soelaas brengen.
 • Het gebruik van systemische antibiotica bij patiënten met een parodontaal abces thv definitieve tanden heeft geen toegevoegde waarde. Enkel parodontale behandeling (scaling & rootplaning, evt. aangevuld met aanbrengen van CHX-gel) zal soelaas brengen.
 • ENKEL in geval een abces gepaard gaat met duidelijke tekenen van systemische verspreiding (dus concreet: koorts, malaise, opgezwollen lymfeklieren, etc.) kan het zinvol zijn om antibiotica te geven, meer bepaald Amoxicillin 500 mg, drie keer per dag gedurende 3 - 7 dagen.

 

Oprichting van nieuwe referentiepraktijken voor urgente mondzorg.

Naar aanleiding van de coronacrisis hebben de Vlaamse beroepsverenigingen VVT en VBT en de universiteiten overleg gepleegd om de dringende tandheelkundige interventies te verzekeren.
Doorverwijzen naar de spoeddiensten van ziekenhuizen dient zoveel als mogelijk vermeden te worden.
In deze context vragen wij of u wil functioneren als doorverwijspraktijk waar deze dringende behandelingen binnen de strikt hygiënische omstandigheden uitgevoerd worden, zoals beschreven in het protocol zie www.vvt.be of www.vbt.be
De deelnemende tandartsen worden geacht dit protocol toe te passen, zij kunnen ook hun patiënten per mail verwittigen over de te nemen maatregelen zie www.vvt.be of www.vbt.be
Tandartspraktijken die deelnemen zijn op weekdagen telefonisch bereikbaar van 9.00u tot 12.00u.
Tijdens het weekend en op feestdagen wordt de huidige Wachtdienst Algemeen Tandarts Vlaanderen tijdelijk overgenomen door een beperkt aantal van deze praktijken, zoveel mogelijk geografisch verspreid.
Tandartsen van praktijken die niet deelnemen kunnen na de opstart contact opnemen met de deelnemende praktijken om daar eventueel ingeschakeld te worden.
Alle Vlaamse tandartsen kunnen al dan niet zelf de triage van hun eigen patiënten blijven doen en indien nodig doorverwijzen. De patiënten kunnen zelf ook rechtstreeks, uitsluitend telefonisch, contact opnemen met de doorverwijspraktijken.
Wij stellen alles in het werk opdat de deelnemende praktijken preferentieel het noodzakelijke beschermingsmateriaal ontvangen.
Wij hopen dat er voldoende vrijwilligers zijn die deelnemen aan dit project om zo te voldoen aan onze maatschappelijke opdracht.
Tandartspraktijken die wensen deel te nemen kunnen zich aanmelden via https://www.vvt.be/vbt-vvt-aanmelding-doorverwijspraktijk
VBT heeft ervoor gekozen om de aanmeldingen centraal te laten toekomen en verwerken bij VVT, niettemin zijn beide beroepsverenigingen evenwaardige partners in dit verhaal. Gezien de noodzaak om snel en doeltreffend te handelen, lijkt ons deze samenwerking de juiste keuze.
Op deze manier blijft er een gegarandeerde zorgverlening voor patiënten, naast de mogelijkheid van de individuele tandarts om diezelfde zorg te verlenen, mits te voldoen aan het afgesproken protocol.
Werkwijze :

 • patiënt neemt eerst contact op met de eigen tandarts
 • indien de eigen tandarts de urgentie niet kan behandelen, wordt doorverwezen naar een referentie praktijk gedurende de coronacrisis.

Protocol en bijkomende info worden verspreid via de website www.vbt.be.
De oproep voor het aanmelden als doorverwijspraktijk is goed opgevolgd. Reeds 130 tandartsen hebben zich gemeld. De FOD Volksgezondheid engageert zich om het nodige beschermmateriaal aan te leveren. De bezorging gebeurt in functie van beschikbaarheid, door hun diensten en volgens tijdstip van aanmelden.
De lijst van de doorverwijspraktijken zal komende maandag te bekijken zijn via www.spoeddienstalgemeentandarts.be na inloggen. Deze lijst mag absoluut niet verspreid worden naar de patiënten, pers of sociale media!

Strikt hygiëneprotocol .

Conform de richtlijnen die worden verspreid, kan men best volgende hygiëne instructies strikt in acht nemen :

 • Schud geen handen
 • Hoest en nies in een tissue of in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg
 • Was je handen regelmatig (zeker voor en na elke patiënt)

Aerosolen verspreiden zich tot op enige afstand van het werkveld. Wees dus aandachtig om die zones mee te desinfecteren. Regelmatige desinfectie van deurklinken, werkbladen, toilet, … is aangewezen.
Vermijd te overvolle wachtzalen en spreid de afspraken zoveel mogelijk.
Vermijd onnodige sociale contacten.
Urgente mondzorg blijft primordiaal !
Spoedzorg dient voor de patiënten beschikbaar te blijven. Onder dringende tandzorg verstaan wij :

 • Trauma
 • Nabloeding na een behandeling
 • Acute, heftige pijn die niet medicinaal onder controle kan worden gehouden
 • Mogelijk levensbedreigende ontstekingen (abcessen met uitbreiding)

 

Vragen en antwoorden :

Werken of niet ?

Tandartsen die :

 • Recent in een risicogebied zijn geweest (er is momenteel een wijdverspreide transmissie, waardoor het niet langer mogelijk is risicogroepen te identificeren op basis van reisgeschiedenis. )
 • contact hebben gehad met een besmette, positief geteste patiënt
 • hoest of verkoudheidsklachten hebben met koorts
 • klachten hebben van een verkoudheid en hoesten, maar geen koorts hebben stoppen best met werken.

Voorzie wel dat uw patiënten kunnen opgevangen worden door een collega voor urgenties indien u uw beroepsactiviteiten tijdelijk moet stopzetten !
Patiënten die vermoedens hebben van een besmetting of die een verhoogd risico lopen door in een risicogebied te zijn geweest, kunnen best hun niet-urgente mondzorg uitstellen.
Patiënten ouder dan 65 jaar, met een onderliggende aandoening zoals vb diabetes, hart- en vaatziekten, longziekten, …. Worden best gecontacteerd om hun afspraak te verplaatsen naar een later tijdstip.

Info voor stagiairs :

Covid-19 maatregelen en impact op Postgraduaat Algemeen Tandarts
De maatregelen die genomen werden door de nationale veiligheidsraad in het kader van de Covid19 epidemie, hebben ook een weerslag op het verloop van het stagejaar Algemeen Tandarts. Hieronder vinden jullie een overzicht van de implicaties en richtlijnen .
Opgelet! Deze zullen ongetwijfeld bijgestuurd worden in de volgende dagen en weken. Blijf eventuele updates dus nauwkeurig opvolgen. DE BEVOEGDE ERKENNINGSCOMMISSIE ZAL IN OVERLEG MET HET AGENTSCHAP ZORG & GEZONDHEID DIT TEN GEPASTE TIJDE BEKIJKEN
Wat met de KLINISCHE STAGE?
Voor de klinische stages gelden de instructies zoals die door de decanen uitgewerkt werden en die gelden voor alle stagiairs en ASO/TSO. Stagiairs in een actieve stage, ook master of TSO, volgen de richtlijnen van de lokale hoofdarts, stagemeester en de autoriteiten. Dit betekent dus dat zij mogen participeren in bv. de urgentiedienst die op hun stageplaats wordt georganiseerd, steeds onder supervisie van hun stagemeester. In elk geval moeten ze de richtlijnen van de overheid in het oog houden, want de situatie wijzigt snel. Eventuele implicaties op het behalen van de eindtermen worden bekeken zodra de impact beter kan ingeschat worden. Dit kunnen we momenteel nog niet. De bevoegde commissies zullen dit ten gepaste tijde bekijken.
Wat met de SEMINARIES?
Voor de seminaries werd volgende richtlijn uitgewerkt: De stagiair stuurt zijn presentatie op volgens de instructies die op de respectieve leerplatformen werden geplaatst. - De begeleider formuleert een tweetal vragen per presentatie en maakt deze over aan de betreffende stagiair. - De stagiair beantwoordt de vraag per mail aan zijn/haar begeleider. Op basis van het antwoord en de presentatie wordt een quotering toegekend. Eventuele implicaties op het behalen van de eindtermen worden bekeken zodra de impact beter kan ingeschat worden. Dit kunnen we momenteel nog niet. De bevoegde commissies zullen dit ten gepaste tijde bekijken.
Wat met de ‘TRUNCUS COMMUNIS – DEEL 1 - LESDAGEN’?
Alle lessen met fysieke aanwezigheid worden vervangen door afstandsonderwijs. Er werd beslist om de lessen aan te bieden als een online lesmodule, waarbij via een korte opdracht de verplichte participatie getest zal worden. Deze module zal via de respectievelijke leerplatformen beschikbaar gesteld worden, uiterlijk op het moment waarop de TC normaal had moeten plaatsvinden.
Wat met de ‘TRUNCUS COMMUNIS – DEEL 2 - GEACCREDITEERDE CURSUSSEN’?
Vermits ‘geaccrediteerde cursussen’ on hold gezet werden in de komende weken, is het voor diegenen die de nodige credits nog niet verzameld hebben eveneens een moeilijke situatie. Vermits het onmogelijk is om te anticiperen op de periode waarin deze maatregelen gehandhaafd zullen blijven, kunnen we hier nog geen concrete richtlijnen meegeven. Bewaar eventuele berichten van annulatie van cursussen waarvoor je aangemeld was. Eventuele implicaties op het behalen van de eindtermen zullen bekeken worden zodra de impact ervan beter kan ingeschat worden. Ook hier zal de bevoegde commissie ten gepaste tijde informatie bezorgen.
Wat met de KLINISCHE CASUS?
De nationale veiligheidsmaatregelen in het kader van de Covid-19 epidemie hebben ook een impact op het verloop van de klinische stages en dus ook het afwerken van de klinische casus. Aan de stagiairs wordt aangeraden om ervoor te zorgen dat hun Medbook correct en volledig ingevuld wordt en dat ze alle beschikbare documentatie met betrekking tot hun klinische casus zorgvuldig bundelen. Eventuele implicaties op het behalen van de eindtermen zullen bekeken worden zodra de impact ervan beter kan ingeschat worden. Dit kunnen we momenteel (nog) niet. De bevoegde commissies zullen dit ten gepaste tijde bekijken.
Wat met de SCRIPTIE?
Voor studenten die als onderwerp van hun scriptie het uitwerken van hun ‘klinische casus’ gekozen hebben, vormt de gereduceerde klinische activiteit uiteraard ook een probleem. De omschrijving van de opdracht voor de scriptie met als topic ‘klinische casus’ wordt daarom gewijzigd naar: “De scriptie omvat minstens volgende onderdelen: situatie bij start, voorgesteld behandelplan, eventueel reeds uitgevoerd werk + grondige discussie behandelplanning, uitgebreid gestaafd met relevante literatuur”.

Wat met personeel ?

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Wat wordt verstaan onder “overmacht”? Overmacht veronderstelt een plotse, onvoorzienbare gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van de partijen die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk volledig onmogelijk maakt. In bepaalde situaties kan het coronavirus tot een erkenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht leiden. Voorbeelden:

 • De werknemers die omwille van persoonlijke redenen (bijvoorbeeld vakantie) of professionele redenen (bijvoorbeeld een zakenreis) in een land getroffen door het coronavirus verblijven en die, op het einde van hun verblijf, niet naar België kunnen terugkeren (bijvoorbeeld wegens een vliegverbod of een quarantainemaatregel) en die hun werk bij hun werkgever niet op de voorziene datum kunnen hervatten;
 • De werknemers die in een land getroffen door het coronavirus zijn verbleven en die teruggekomen zijn naar België, maar bij hun aankomst in België, door een bevoegde instantie of overheid in quarantaine werden geplaatst (dus niet ingevolge een preventieve beslissing door hun werkgever) en die hun werk bij hun werkgever niet op de voorziene datum kunnen hervatten;
 • Belgische ondernemingen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus – bijvoorbeeld omdat ze afhankelijk zijn van leveranciers uit een getroffen regio – indien het door het stilvallen van de productie niet meer mogelijk is het personeel verder tewerk te stellen;
 • De werknemers in ondernemingen in de HORECA sector (café’s, restaurants), bioscopen, evenementenzalen... die, om de verspreiding van het coronavirus te beperken (Lock down), en omwille van de door de overheid opgelegde sluiting, hun activiteiten hebben stopgezet of tijdelijk verminderd hebben;
 • De ondernemingen die om economische redenen hun bedienden tijdelijk werkloos willen stellen mogen eveneens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen tijdens de erkenningsprocedure als bedrijf in moeilijkheden (zie verder);
 • De werknemers tewerkgesteld in winkels waar een sluiting door de overheid opgelegd wordt gedurende het weekend (gedeeltelijke lockdown) mogen tijdelijk werkloos gesteld worden wegens overmacht voor alle dagen waarop ze niet kunnen werken (zelfs voor de weekdagen waar de tijdelijke werkloosheid te wijten is aan een daling van het werkvolume);
 • De werknemers tewerkgesteld in het kader van recreatieve, culturele, sportieve activiteiten die door de overheid afgelast werden. Welke werknemers kunt tijdelijk werkloos stellen wegens overmacht? Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is van toepassing op:
 • arbeiders en bedienden (in de privé- en de openbare sector);
 • uitzendkrachten tijdens de duur van hun uitzendarbeidsovereenkomst;

  Welke werknemers kunt u NIET tijdelijk werkloos stellen wegens overmacht? Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is NIET van toepassing op:
 • statutaire werknemers in de openbare sector;
 • studenten. Welke formaliteiten moet u vervullen indien u uw werknemers tijdelijk werkloos stelt?

Procedure:

 • Stel de RVA in kennis van de overmacht ;
 • Overhandig maandelijks een controleformulier C 3.2A, beschikbaar bij de RVA, aan elke tijdelijk werkloos gestelde werknemer;
 • Verricht een elektronische aangifte - ASR scenario 2, indien de werknemer een uitkeringsaanvraag moet doen;
 • Verricht maandelijks, na afloop van de maand, een elektronische aangifte - ASR scenario 5, voor de tijdelijk werkloos gestelde werknemers. Deze formaliteiten worden in het infoblad E24 uitgelegd en kunnen ook door uw sociaal secretariaat, in zijn hoedanigheid van mandataris, vervuld worden.

Hoe kunt de situatie van overmacht mededelen aan de RVA?
U heeft er alle belang bij de RVA zo snel mogelijk in te lichten via een elektronische mededeling. (via de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be > rubriek Ondernemingen > Online diensten > Tijdelijke werkloosheid ).
U moet eveneens, bij voorkeur dezelfde dag als de elektronische mededeling, per brief of (bij voorkeur) per e-mail, aan de dienst tijdelijke werkloosheid van het bevoegde werkloosheidsbureau (bijvoorbeeld voor het werkloosheidsbureau van Gent, tijdelijkewerkloosheid.gent@rvaonem.fgov.be), een dossier bezorgen met de nodige uitleg (een verklaring met de eventuele bewijsstukken), waaruit blijkt dat de werkloosheid het gevolg is van overmacht te wijten aan het coronavirus. U moet die bijkomende info niet indienen als uw onderneming omwille van een beslissing van de overheid heeft moeten sluiten (bv. café’s, restaurants, bioscopen, evenementenzalen, sportzalen, …).
Indien u de toepassing tijdelijke werkloosheid van de portaalsite van de sociale zekerheid voor de eerste keer gebruikt, moet u zich eerst aanmelden als gebruiker om deze te kunnen gebruiken. In dit geval, neemt u contact op met de dienst Eranova via het nummer 02 511 51 51 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 7u tot 20u).
Indien u over een eID kaart-lezer beschikt en u de pincode van uw eID kent, of indien u de toepassing Itsme gebruikt, kan de toegang snel toegekend worden (ongeveer 10 minuten). Indien dit niet het geval is en u een user-id en een paswoord wenst te gebruiken, dan moet u ongeveer 10 dagen wachten.
Indien u nog niet over een toegang tot de portaalsite van de sociale zekerheid beschikt, kunt u uitzonderlijk de mededeling per brief (eventueel aangetekend) of (bij voorkeur) per e-mail naar het werkloosheidsbureau van de plaats van de exploitatiezetel versturen, waar uw onderneming gevestigd is (zie hierboven voor de e-mailadressen van de kantoren). Indien de mededeling per (aangetekende) brief of e-mail wordt gedaan, moet deze de naam van de werkgever, zijn adres en ondernemingsnummer bevatten.
De mededeling aan de RVA moet volgende vermeldingen bevatten:

 • de begindatum van de situatie van overmacht;
 • de vermelding CORONAVIRUS als reden overmacht (en voeg LOCKDOWN toe, indien het om een door de overheid opgelegde sluiting gaat);
 • de voorziene werkloosheidsduur (tot max. 30 juni 2020). In geval van Lock down, wordt tijdelijke werkloosheid wegens overmacht momenteel tot en met 3 april 2020 toegestaan;
 • de identiteit van de betrokken werknemers (naam, voornaam, INSZ-nummer).

Uw dossier zal beslist worden binnen een termijn van 3 dagen vanaf de ontvangst van een volledig dossier door de RVA. Een snelle en volledige aanvraag betekent dat uw werknemers hun uitkeringen sneller zullen ontvangen.
Hebben de werknemers recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?
De wegens overmacht tijdelijk werkloos gestelde werknemers zijn vrijgesteld van wachttijd. Dit betekent dat ze onmiddellijk recht hebben op uitkeringen en geen bewijs van het aantal arbeids- of gelijkgestelde dagen moeten leveren.
Hoeveel bedraagt de uitkering tijdelijke werkloosheid?
In geval van tijdelijke werkloosheid ontvangen werknemers een bedrag gelijk aan 65% van hun gemiddeld loon (begrensd tot 2.754,76 euro per maand). Tot 30 juni 2020 wordt het bedrag van de uitkering tijdelijke werkloosheid verhoogd naar 70% van de begrensde gemiddelde bezoldiging.
Op de uitkeringen tijdelijke werkloosheid wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden.
Tenslotte hebben werknemers voor elke dag waarop ze tijdelijk werkloos gesteld worden recht op een supplement bovenop hun uitkering, ten laste van hun werkgever of een Fonds voor bestaanszekerheid.
Wat moet je vooreerst zelf doen?
-Stap 1: Aanvraag motivering van de overmacht situatie aan de RVA. Gebruik hiervoor de template. Je doet dit per mail, gericht aan de dienst tijdelijke werkloosheid van het bevoegde werkloosheidsbureau (vb. tijdelijkewerkloosheid.gent@rvaonem.fgov.be). Je kan het bevoegde kantoor terugvinden via https://www.rva.be/nl/kantoren?search=#results
Als je een foutmelding krijgt bij het versturen van de mail, gelieve dan contact op te nemen met de RVA en alvast de aanvraag ook per post te versturen.
-Stap 2: Elektronische aanvraag via de site van de Social Security https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/infos/index.htm
TIP : deze hele administratie kan je uit handen geven aan je Sociaal Secretariaat die alles zo snel mogelijk in orde brengt.
Het zijn uiterst moeilijke tijden zijn voor tandartsen die verantwoordelijkheden dragen en opnemen.

Richtlijnen VBT (publicatie via www.sciensano.be) .

Algemeen :
Het is aangewezen dat:

 • patiënten gevraagd worden om telefonisch contact op te nemen indien zij symptomen vertonen
 • niet-essentiële behandelingen uitgesteld worden

  Voor élke patiënt met respiratoire symptomen (ook milde symptomen)
 • niet-essentiële behandelingen moeten uitgesteld worden
 • indien de patiënt zich in de praktijk aanbiedt, moet hij zo snel mogelijk geïsoleerd worden
 • voor dringende behandelingen
  o moet de patiënt geïsoleerd worden (ruimtelijk of in de tijd) van andere patiënten
  o dient de tandarts zich te beschermen met een FFP2-masker, schort, handschoenen en spatbril alvorens de behandeling uit te voeren
  o indien hij niet over deze beschermingsmiddelen beschikt, dient hij de patiënt te verwijzen naar een collega voor de nodige zorgen. De collega dient verwittigd te worden van de komst van de patiënt.

Voor asymptomatische patiënten:

 • een mondspoeling met zuurstofperoxide 1% of povidone 0,2% en/of het gebruik van een rubber dam, gecombineerd met een goede afzuiging, kunnen de productie van infectieuze aerosolen beperken
 • het verdient aanbeveling om zich voor alle patiënten te beschermen met FFP2-masker, spatbril, schort en handschoenen bij het uitvoeren van aerosol-genererende procedures .
 • bij procedures waar geen aerosolen vrijkomen, volstaat bescherming met een chirurgisch masker, spatbril en handschoenen

Tip : Waterstofperoxide kopen ?
Google “waterstofperoxide 3% kopen” . U vindt er talloze aanbieders. Opgelet : deze concentratie moet nadien nog verdund worden tot 1%, door het aan te lengen met water om als spoelmiddel te kunnen gebruiken. Dat doe je door 2 delen water en 1 deel waterstofperoxide te mengen.

 

Hoogachtend,
Frank Herrebout
Voorzitter VBT
Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen (VBT) - Franklin Rooseveltlaan 348/1 9000 GENT frank.herrebout@vbt.be

Download documenten :