Vervangingsinkomen voor tandartsen

Als gevolg van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kunnen medische beroepen zoals fysiotherapeuten, tandartsen, opticiens en zelfs prothetici hun beroep blijven uitoefenen omdat ze essentiële diensten vertegenwoordigen. Als deze professionals besluiten toch hun praktijk te sluiten, kunnen ze genieten van een vervangingsinkomen (overbruggingsrecht), zelfs als ze doorgaan met het behandelen van dringende en essentiële paramedische of medische gevallen.

Ter herinnering: het ministerieel besluit dat gisteren is aangenomen naar aanleiding van de besluiten die de Nationale Veiligheidsraad dinsdagavond heeft genomen, handhaaft het principe dat de zorgberoepen kunnen blijven uitoefenen. Ze vallen in de categorie van diensten die als "essentieel" zijn gedefinieerd. Dit CNS-besluit is geen verplichting. Professionals zoals fysiotherapeuten, tandartsen, opticiens, prothetici blijven daardoor vrij om hun praktijk te sluiten of open te laten.

Het wetsvoorstel van Denis DUCARME dat vandaag in plenaire zitting van de Kamer is onderzocht, bepaalt dat alle zelfstandigen die, zonder rechtstreeks het doelwit te zijn van de preventiemaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad, vrijwillig hun activiteiten gedurende 7 dagen en meer onderbreken kunnen genieten van een vervangingsinkomen.

De minister van zelfstandigen herinnert eraan dat zelfstandige zorgverleners die hun activiteit onderbreken maar toch openblijven voor essentiële en urgente (para) medische zaken, kunnen genieten van het overbruggingsrecht en dit, mits zij hun normale werkzaamheden van niet-spoedeisende medische verzorging volledig stopzetten gedurende ten minste 7 opeenvolgende dagen per maand.

Voor de maanden maart en april kunnen deze zelfstandigen dus genieten van een maandelijks vervangingsinkomen van € 1.291,69 (€ 1.614,10 indien een gezin ten laste) met behoud van rechten op de ziekte- en arbeidsongeschiktheidsverzekering.

De sociale verzekeringsfondsen zijn hiervan op de hoogte en hebben de instructie gekregen om aanvragen te registreren.


 

 

 

 

 

 


Daarnaast kunnen zelfstandigen die in de zorg werkzaam zijn, bij problemen met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen ook om vrijstelling of uitstel van hun sociale zekerheidsbijdragen verzoeken door ook rechtstreeks contact op te nemen met hun sociaal verzekeringsfonds. Op verzoek van minister DUCARME is het formulier om van deze voordelen te profiteren vereenvoudigd.

Zelfstandigen in bijberoep die in hun uitoefening door het coronavirus worden getroffen kunnen gelijkgesteld kunnen worden met zelfstandigen in hoofdberoep en kunnen een vervangingsinkomen genieten. De minister van Zelfstandigen, Denis Ducarme, maakte dinsdag 24-3-2020 bekend dat hij daartoe een interpretatieve circulaire naar alle socialezekerheidsfondsen heeft gestuurd.

Concreet kunnen zelfstandigen die verplichte bijdragen betalen op basis van een jaarinkomen van ten minste 13.993,77 euro, genieten van het vervangingsinkomen voor de maanden maart en april.