Nieuwe Corona richtlijnen voor de tandartsen - versie 24 mei 2020

Versie van 20 mei 2020


De nieuwe Corona richtlijnen voor de tandartsen staan online op de Sciensano website: klik hier

Het is een update van het volgende document: "2020-04-18 Covid-19 Protocol Perifere THK zorgverlening". Het gebruik van dit protocol gaat samen met de Triagematrix.

Wij maken van de gelegenheid gebruik om u uit te nodigen om de documenten die nuttig zijn voor u te raadplegen op het volgende adres:

https://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/nl/documenten/covid-19-tabel-van-de-heropstart-van-de-activiteiten

U vindt een link naar de pdf eveneens hieronder.

Download documenten :