Wetenschappelijke dag 30 oktober 2020

Sprekers:

Wouter Reybrouck - digitale beeldvorming voor je tandartspraktijk


Wouter Reybrouck studeerde af als tandarts aan de KU Leuven in 1993. Hij startte in de praktijk van zijn moeder te Liedekerke die hij samen met zijn echtgenote Isabelle Savoye, specialist in de orthodontie overnam in 1997. In 2008 bouwden ze hun praktijk uit tot een moderne multidisciplinaire groepspraktijk.

Digitalisatie is altijd een groot interessepunt geweest. Zo was Wouter Reybrouck jarenlang voorzitter van ODUC (Organisation of Dental Users Corilus) die de belangen van de gebruikers van de tandheelkundige praktijksoftware van Corilus verdedigde. In 2013 werd in hun groepspraktijk de kaart van volledige digitalisatie getrokken met aankoop van een intra-orale mondscanner. Nadien werd er ook geïnvesteerd in een dentale 3D printer en cbct om de CAD-CAM cirkel volledig te maken. Sinds september 2018 is hij testgebruiker van de cbct X1 van 3Shape.

Wouter Reybrouck verdiepte zich verder in de digitale tandheelkunde door zelfstudie en bijwonen van vooral buitenlandse congressen en cursussen. Samen met zijn echtgenote geeft hij ook opleidingen voor tandartsen en orthodontisten over de softwareprogramma’s Appliance Designer en OrthoAnalyzer die CAD-design van tandheelkundige apparaten mogelijk maakt. Wouter Reybrouck is regelmatig spreker over digitale tandheelkunde en 3D printing.

Sinds 2016 bestuurslid bij de Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen.

Sinds 2017 KOL 3Shape.

Sinds 2018 effectief lid van de Provinciaal Geneeskundige Commissie Vlaams Brabant.

Sinds 2018 active member Digital Dentistry Society

Alexander Declerck – Indirecte restauraties in de esthetische zone
Alexander Declerck behaalde zijn Master in de Tandheelkunde in 2011 aan de Universiteit Gent. Na het vervolledigen van het postgraduaat programma tot Algemeen Tandarts is hij zich verder gaan verdiepen in de direct en indirect restauratieve tandheelkunde. Dit via verschillende nationale en internationale bijscholingen, evenals het ‘6 Month Clinical Master Program in Restorative and Esthetic Dentistry’. Van 2011 tot 2015 was Alexander Declerck actief als staflid binnen de dienst Restauratieve Tandheelkunde en Endodontie van de Universiteit Gent. Hij is stichtende partner van MOND, een groep van multidisciplinaire tandartspraktijken binnen Vlaanderen. Daarbij is Alexander medeverantwoordelijk voor de esthetische direct en indirect reconstructieve behandelingen. In 2017 werd hij erkend als ‘Affiliate Member’ binnen de prestigieuze European Academy of Esthetic Dentistry. Alexander Declerck geeft actueel voordrachten over de verschillende aspecten binnen de esthetische tandheelkunde. Van intake en communicatie tot behandelplanning en uitvoering.Rafaël Michiels – Endodontie voor de algemene praktijkRafaël Michiels studeerde in 2006 af als algemeen tandarts aan de Universiteit Gent, België. In 2009 behaalde hij zijn ManaMa in de endodontologie aan de Universiteit Gent. Van 2006 tot 2012 werkte hij parttime als endodontoloog in de verwijspraktijk voor endodontologie van Leen Rosiers in Turnhout. Van 2009 tot 2012 werkte hij parttime als endodontoloog in de verwijspraktijk voor parodontologie van Eric Thevissen en Francis van Enis in Hasselt. Sinds 2013 werkt hij fulltime als endodontoloog in zijn eigen verwijspraktijk voor endodontologie. Ondertussen is de praktijk uitgegroeid tot een groepspraktijk met 3 andere endodontologen. Hij is auteur van verschillende klinische en wetenschappelijke artikelen en geeft lezingen en workshops zowel nationaal als internationaal. Hij is lid van verschillende vakverenigingen.


Dagindeling 

8.30 – 9.00: Onthaal

9.00-10.30:  Lezing

10.30-11.00: koffie pauze

11.00-12.30:  Lezing

12.30-13.30: Lunch pauze

13.30-15.00:  Lezing

15.00-15.30: koffie pauze

15.30-17.00:  Lezing

40 AE eenheden aangevraagd in de deelgebieden 4 en 7

De inschrijvingen worden binnenkort opengesteld.


Routebeschrijving:
Hotel Serwir
Kon. Astridlaan 57 
9100 Sint-Niklaas

Extra info betreffende de accreditering voor dit Corona jaar 2020 

In uw 5-jarige cyclus moet u minimaal 500 accrediteringseenheden verwerven.

Er moet gezorgd worden dat voor elk van de cyclusjaren het jaarlijkse minimum van 100 eenheden behouden blijft. Het is mogelijk om geaccumuleerde eenheden over te dragen. Accrediteringseenheden kunnen in de loop van eenzelfde cyclus vanuit voorgaande jaren van het ene jaar naar het andere jaar worden overgedragen. De overdracht is jaarlijks beperkt tot 60 eenheden. Voor elk jaar van de cyclus, wordt een maximum van 160 eenheden in aanmerking genomen. Het eerste jaar van een cyclus moet een minimum van 100 eenheden worden behaald. Voor elk volgend jaar van de cyclus moeten minimaal 40 eenheden worden behaald die kunnen worden aangevuld met de maximum over te dragen 60 AE, om zo het jaarlijks minimum van gemiddelde 100 eenheden te behalen voor alle voorbije jaren van de cyclus.

Enkele voorbeelden en consequenties:

  • Een tandheelkundige die in het eerste jaar van zijn cyclus 100 eenheden verzamelde en in het tweede jaar 80 eenheden, bereikt slechts een gemiddelde van 90 over die twee jaar, en voldoet in het tweede jaar dus niet aan de vereisten.

  • Een tandheelkundige die in het eerste jaar 100 eenheden bereikte, in het tweede jaar 150 eenheden, volstaat in het derde jaar met 50 eenheden om aan deze vereiste te voldoen. (omdat er een overdracht is van de 50 overige eenheden van het tweede jaar).

  • Een tandheelkundige die in het eerste jaar 180 eenheden verzamelde (overdacht van 60 AE) en in het tweede jaar 40 eenheden, moet in het derde jaar minimum 100 eenheden verzamelen om aan de accrediteringsvereisten te voldoen.

  • Een tandheelkundige die 160 eenheden verzamelde in het eerste jaar, 160 in het tweede jaar, 40 in het derde, voldoet aan de voorwaarden met 40 eenheden voor het vierde jaar