Distributie van beschermingsmateriaal in de ambulante zorg.

Hieronder vindt u een link naar een pdf met het schrijven betreffende het plan voor de distributie van beschermingsmateriaal in de ambulante zorg. 

Het is essentieel dat elke professional deze boodschap kan ontvangen.

Commentaar VBT:

In de brief “Covid-19: distributie beschermingsmateriaal in de ambulante zorg” verstuurd door de overheid op 14 mei 2020, wordt melding gemaakt van de verdeling van beschermingsmateriaal aan zorgverleners. We begrijpen hieruit dat er voor tandartsen, die in de frontlinie staan als het op besmettingsgevaar aankomt, 2 mondmaskers per dag worden voorzien. Kan het nog minder?

Nog confronterender wordt het wanneer blijkt dat de artsen-specialisten als eerste aan de beurt komen, met achtereenvolgens de huisartsen, apothekers en farmaceutisch-technisch assistenten in de apotheek, vroedvrouwen, tandartsen en mondhygiënisten, podologen, audiciens, ergotherapeuten, diëtisten, logopedisten, klinisch psychologen, klinisch orthopedagogen, thuisverplegende zorgkundigen en thuisverpleegkundigen.

De overheid vernam dat sommige gezondheidszorgberoepsbeoefenaars bepaalde kosten inzake beschermingsmateriaal waarmee zij geconfronteerd worden ten gevolge van deze COVID-crisis wensen door te rekenen aan de patiënt. Dat vinden zij niet aanvaardbaar. Een reglementair kader om dit te verbieden, is goedgekeurd.

Onze beroepsgroep heeft enorme investeringen moeten doen om aan het gepaste beschermmateriaal te geraken. Niet alleen de schaarste maar evenzeer de woekerprijzen die werden gevraagd, hadden een enorme impact op onze werkbudgetten. Enige ondersteuning van de overheid hebben wij nooit gehad. Het is dan ook onaanvaardbaar dat de sterk gestegen praktijkkosten niet kunnen verrekend worden (door geconventioneerde tandartsen) en prestaties verlieslatend moeten uitgevoerd worden. We vragen ons af hoeveel ambtenaren nog dagelijks naar Brussel zouden sporen als ze voor hun job zouden moeten betalen…..

VBT eist dan ook dat de politici hun verantwoordelijkheid opnemen en :

1.      De tandheelkundige sector prioritair van gepast beschermmateriaal voorzien om de volksgezondheid en continuïteit van de zorgen te garanderen. Zonder materiaal zal de zorg niet meer op een veilige manier gewaarborgd zijn.

2.      Er bij hoogdringendheid maatregelen worden getroffen om de sterk verhoogde onkosten te kunnen verrekenen zoals dat ook in de ons omringende landen het geval is.

 

Download documenten :