e-attest onder vuur !
Het eAttest heeft geen enkele bewijskracht naar de fiscus. Dat stellen althans de artsen vast, die er sinds korte tijd mee konden werken. Artsensyndicaten roepen de huisartsen daarom dringend op om geen gebruik (meer) te maken van het eAttest tot er een waterdicht controlesysteem is. Men adviseert om voorlopig verder te werken met of terug over te schakel over naar de papieren getuigschriftenboekjes. De artsensyndicaten willen niet dat artsen zich problemen met de fiscus op de hals halen.
Vergeet niet uw Individueel Aanwezigheidsblad voor 2017 in te zenden
Loop uw accrediteringspremie niet mis omdat u uw Individueel Aanwezigheidsblad niet op tijd verzonden heeft. Doe het nu!

Onze partners: