Zoeken
Word lid Zoeken

Accreditering 2020

door VBT

De Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen vraagt dringend een aanpassing van de accrediteringsvoorwaarden voor 2020.

Het zal voor iedereen ondertussen wel duidelijk zijn dat 2020 geen gewoon jaar is. Ondanks ons succesvol en druk bijgewoond congres te Antwerpen, verloopt de organisatie van activiteiten in het kader van de accreditering 2020 bijzonder chaotisch. Tijdens het voorjaar was het sowieso onmogelijk om bijscholingen te laten doorgaan en ondertussen wijzigen de voorwaarden zowat wekelijks, zodat het onmogelijk is degelijke en kwalitatieve bijscholingen te organiseren. Sinds de lock down van maart zijn bijna 6 maanden van bijscholings-inactiviteit voorbij gegaan.

VBT vraagt daarom aan het RIZIV, dat instaat voor de financiering van het accrediteringsforfait, om de huidige voorwaarden aan te passen aan de omstandigheden en snel en duidelijk hierover te communiceren.

Wat stellen we voor of wat vragen we:

  • De voorwaarden dienen gespreid te worden over 2020 en 2021.
    1. Voor een collega die in 2020 voldoende punten haalde (vb wie naar ons congres te Antwerpen kwam), blijft de situatie onveranderd, zowel voor 2020 als 2021.
    2. Voor een collega die in 2020 onvoldoende punten haalde, moet de mogelijkheid bestaan om in 2021 extra punten te behalen die kunnen gebruikt worden om in regel te zijn met 2020.
    3. Wie in bepaalde deelgebieden nog verplichte punten nodig heeft en geen bijscholingen kan vinden in het najaar, kan deze punten behalen in 2021.
  • VBT stelt de noodzaak voor peer reviews in vraag. Op bijscholingen krijgen collega’s veelal de kans om tijdens pauzes met mekaar van gedachten te wisselen. Bovendien blijkt deze formule ondertussen danig uitgemolken en op weinig bijval van de collega’s te kunnen rekenen. Bovendien zijn wij hevig voorstander om intercollegiaal overleg via online conference calls te laten organiseren. We dringen er dan ook op aan dat peer reviews voor 2020 niet verplicht worden. Wie er wel al gevolgd heeft, zou deze moeten kunnen gebruiken voor 2021.
  • VBT vraagt tevens dat (tijdelijk) de mogelijkheid wordt geboden om geaccrediteerde webinars en online cursussen te volgen.

Niet alleen de praktische organisatie van bijscholingen is momenteel bijzonder moeilijk (onzekerheid over nieuwe Covid-golven, zalen niet altijd beschikbaar, onduidelijkheid over het aantal aanwezigen, buitenlandse cursussen gaan amper door, ….).

We willen er toch ook op wijzen dat in april 95% van de prestaties is weggevallen, met als gevolg dat de werkdruk in het najaar stukken hoger zal liggen.

We vragen dan ook dat de accrediteringsvoorwaarden aan te passen (waarbij rekening gehouden wordt met de collega’s die reeds punten in jan/feb behaalden) zodat we maximaal kunnen instaan voor patiëntenzorg dit najaar.

Inloggen
Word lid