Zoeken
Word lid Zoeken

Studie De Lembre

Standaard Verkoopkostprijsbepaling Tandartsenkabinet

Op 9.11.12 heeft de VBT samen met prof. De Lembre de geactualiseerde studie over de standaard verkoopkostprijsbepaling van een tandartspraktijk op het RIZIV voorgesteld. Hiermee hoopt de VBT een aanzet te kunnen geven tot een weldoordachte nomenclatuurswijziging.

De commotie die enige maanden terug ontstond rond de borstreconstructie maakte op een pijnlijke manier de tekorten duidelijk in het systeem van de nomenclatuur van de ziekteverzekering zoals die nu bestaat. De VBT klaagt al jarenlang deze toestand aan. Het wordt nu echter meer en meer voor iedereen duidelijk dat de tariefbepaling de band met de werkelijke kosten heeft verloren.
Ook Minister Onkelinx zelf heeft toegegeven dat de in de ziekteverzekering gehanteerde tarieven niet in proportioneel verband staan met de expertise en de geleverde inspanningen die bepaalde medische akten vereisen. (De Standaard vrijdag 10 augustus 2012).
Dat is een eerste vaststelling. Een tweede punt van onderzoek is dan de vraag of het te verantwoorden is dat men tandartsen voorstelt met deze ontoereikende tarieven hun praktijkwerking te financieren, en dan heb ik het hier over het conventiesysteem. De situatie is in die mate scheefgegroeid dat tandartsen die in het systeem stappen verplicht worden om ofwel heel veel uren te kloppen om een gemiddeld inkomen te halen ofwel om heel creatief om te gaan met de nomenclatuur. Beide alternatieven zijn nefast zowel op het vlak van de kwaliteit van de geleverde zorgen en dus de volksgezondheid als op het vlak van het correct gebruik van het budget van de ziekteverzekering.
Een reorganisatie van de tarieven en de huidige nomenclatuur is meer dan ooit aan de orde. Een reorganisatie die rekening houdt met enerzijds de moderne producten en technieken van de tandheelkunde van vandaag en anderzijds ook de reële kosten van de behandeling en de geleverde kwaliteit.
Vandaar dat we u vandaag de actualisering voorstellen van de studie die we enige jaren terug lieten uitvoeren door de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit Gent, onder leiding van Prof. dr. De Lembre: "Standaard Verkoopkostprijsbepaling Tandartsenkabinet". Het doel van deze studie was te komen tot een goed gefundeerd eindrapport waarbij de verkoopkostprijs van de verschillende prestaties van een gemiddeld standaardkabinet tot uiting komt.
Wij hopen dat het voorstellen van deze studie de eerste stap kan vormen in het hervormen van de mentaliteit van (al) onze onderhandelingspartners. Dit is dringend nodig gezien de gezondheidszorg steeds meer onbetaalbaar wordt, zowel voor de patiënt als voor de belastingsbetaler. Het is de verantwoordelijkheid van alle partners om met elkaar een basispakket aan zorgen samen te stellen, dat met de huidige financiële middelen reëel en billijk vergoed kan worden. Bij het vastleggen van de te vergoeden prestaties moeten begrippen als responsabilisering van de patiënt en nadruk op preventie mee opgenomen worden.
Wij hopen dan ook dat na het voorstellen van deze studie binnen de volledige dento mut er een commissie kan gevormd worden die de noodzakelijke modernisering van de nomenclatuur en het beter op elkaar afstemmen van de gehanteerde tarieven met de reële kostprijs van tandheelkundige verstrekkingen kan voorbereiden. Wanneer via het basispakket reële tarieven zullen gehanteerd worden wordt het aanbieden van een conventie overbodig en kan ook daar budget vrijgemaakt worden voor het verbeteren van de mondgezondheid.

Download documenten:

Inloggen
Word lid