Zoeken
Word lid Zoeken

Wat is er nieuw voor zelfstandigen in 2021?

door VBT

De start van het nieuwe jaar brengt zoals gewoonlijk enkele nieuwigheden en wijzigingen van bestaande regels met zich mee. We lijsten op wat verandert.

Nieuwe voorwaarden voor het crisis-overbruggingsrecht

Het crisis-overbruggingsrecht bestaat in 2021 uit drie pijlers. Vanaf 1 februari 2021 heeft u alleen recht op de crisisuitkering als u uw zaak verplicht moet sluiten én u uw activiteit volledig onderbreekt. Niet verplicht gesloten? Dan moet u vanaf 1 januari 2020 kunnen aantonen dat uw omzet in de kalendermaand voorafgaand aan de maand waarvoor u steun vraagt met minstens 40% daalde ten opzichte van diezelfde kalendermaand in 2019. U komt ook in aanmerking voor deze uitkering als u zeven dagen of langer in quarantaine zit of als u instaat voor de opvang van uw kind (onder 18 jaar).

Versoepelingen klassiek overbruggingsrecht

Tot en met 31 maart 2021 gelden er ook voor het klassiek overbruggingsrecht soepelere voorwaarden. Als startende zelfstandige komt u sneller in aanmerking voor deze uitkering. U zult de steun onder bepaalde voorwaarden toch kunnen combineren met een andere uitkering. Verder zullen de kwartalen waarin u het overbruggingsrecht geniet, ook meetellen voor uw pensioen. En u zal de uitkering ook langer kunnen krijgen, 12 (of 24) maanden.

Betalingsuitstel voor uw sociale bijdragen

Tot en met 14 december 2020 kon u coronabetalingsuitstel vragen voor de voorlopige sociale bijdragen van 2020 en voor de regularisatiebijdragen van 2018 die in de loop van 2020 betaald moesten worden. In 2021 moeten al die bijdragen worden terugbetaald, bovenop de gewone verschuldigde sociale bijdragen voor 2021. Lukt dat niet? Dan kunt u vragen om de betaling te spreiden over 12 extra maanden.

Verhoging van het pensioen

Uw pensioen als zelfstandig ondernemer werd voor 2021 berekend op basis van 69% van uw werkelijke inkomen. Die zogenaamde correctiecoëfficiënt is afgeschaft. U bouwt nu per loopbaanjaar ruim 40% meer pensioenrechten op. Verder stijgen op 1 januari 2021 ook de minimumpensioenen met 2,65% en dat zal ook zo zijn in 2022, 2023 en 2024.

Geboorte-, adoptie- en pleegouderverlof verlengd

Het geboorteverlof van zelfstandige vaders of meemoeders wordt dit jaar verlengd van 10 naar 15 dagen. In 2023 zal dit verlof opnieuw met vijf dagen worden verlengd. Adoptieouders hebben nu elk recht op zes weken adoptieverlof, aangevuld met twee weken die ze vrij mogen verdelen. Ook voor pleegouders wordt het verlof met een week verlengd.

Geen fiscale aftrek meer van verhogingen voor te laat betaalde bijdragen

In 2021 (inkomstenjaar 2020) zult u in de personenbelasting geen verhogingen door laattijdige betaling van uw sociale bijdragen meer kunnen aftrekken. Sinds 2020 zijn zulke verhogingen en andere boetes niet langer fiscaal aftrekbaar als beroepskosten.

Meer weten over een van deze onderwerpen? Surf naar www.liantis.be

Inloggen
Word lid