Zoeken
Word lid Zoeken

Nieuwe e-mailadressen RIZIV

door VBT

Vanaf 1 mei 2021 schakelt RIZIV over op nieuwe e-mailadressen (verschillend voor Nederlandstaligen en Franstaligen) om hun dienstverlening te verbeteren.

e-Mail new addres

Het e-mailadres relameta@riziv-inami.fgov.be zal niet meer in gebruik zijn en e-mails zullen ook niet automatisch doorgestuurd worden.

U kan vanaf 1 mei 2021 uw bericht richten aan:

Nieuwe algemene telefoonnummer:
02 524 97 97 (Service Center Gezondheid)

Vanaf 01.03.2021, het nieuwe postadres:
RIZIV - Galileelaan 5/1 - 1210 Brussel

Inloggen
Word lid