Zoeken
Word lid Zoeken

Financiële tussenkomst voor beschermingsmateriaal verlengd!

door VBT

In de eerste periode van de coronapandemie werd een tegemoetkoming voorzien door het RIZIV voor beschermingsmateriaal en -maatregelen. Deze "coronacompensatie" wordt nu verlengd.

beschermingsmateriaal

Het betreft een tussenkomst voor het materiaal (individueel, zoals handschoenen, maskers, jassen, enz.), maar ook voor de zwaardere investeringen (zoals luchtverversingsapparatuur) en beschermingsmaatregelen (met name de tijd die nodig is voor het aan- en uittrekken van de beschermingsmiddelen, de tijd die nodig is tussen twee patiënten, de tijd die nodig is voor het ontsmetten van het materiaal en de lokalen, enz.).

Voor welke periode?

Voor de eerste periode mei – augustus werd de vergoeding reeds uitbetaald. Dit betreft de periode september-november 2020. "Beschermingsmateriaal is essentieel voor onze zorgverleners om hun job veilig te kunnen uitvoeren. Ik ben dus blij dat dit KB eindelijk door de ministerraad goedgekeurd werd", aldus minister Vandenbroucke in een persbericht vandaag 25 mei.

Er wordt voorzien in een tegemoetkoming van 20 euro per patiëntencontact (met een limiet van 200 contacten per maand) voor beoefenaars van de tandheelkunde, artsen-specialisten in stomatologie of otolaryngologie.

De uitbetaling door het Riziv wordt voorzien in de maand juni.

Inloggen
Word lid