Zoeken
Word lid Zoeken

Wil u helpen?

door VBT

Het hoofddoel van VBT is de belangen van onze leden tandartsen te verdedigen.
Maar soms moeten we verder kijken dan dat, vooral in tijden van zware crisis zoals die er vandaag is ten gevolge van de catastrofale overstromingen in ons land.

De zware wateroverlast die zich in Vlaanderen en Wallonië voordoet laat ons niet onberoerd. Naast de materiele schade treft ons ook het verlies van geliefden diep.
Lijdzaam toezien is niet het motto van onze beroepsvereniging en daarom willen wij de slachtoffers van dit noodweer helpen.
Is dit het hoofddoel van een tandartsenberoepsvereniging?… Neen. Is solidariteit wel een prioriteit…ja!
Mensen, zoals collegae, helpen om zo vlug mogelijk te kunnen heropstarten is één van de doelen.

Wil u een financiële bijdrage leveren kan u dit doen via een gift via het Rode Kruis https://www.rodekruis.be/helpenhelpt/
Kan u een materiele bijdrage leveren, dan kan u die aanmelden op https://www.aidehulp14-7.com/

VBT helpt samen met u mensen in nood!

Inloggen
Word lid