Zoeken
Word lid Zoeken

Proefproject Art 56 “mondhygiënisten” wordt niet opgestart

door VBT

De NCTZ nam vandaag kennis van de geringe belangstelling voor het proefproject Art 56 “mondhygiënisten”. Amper 15 tandartspraktijken hebben zich sinds begin juli aangemeld om deel te nemen aan het project. Dat ligt ver onder de 80 duo’s tandartsen - mondhygiënisten die men voor de studie voor ogen had. (Ter info : momenteel zijn er meer dan 120 mondhygiënisten afgestudeerd in Vlaanderen.) 

Proefproject Art 56 “mondhygiënisten”

Op basis hiervan heeft de NCTZ besloten het project niet op te starten. Nieuwe onderhandelingen zullen binnen de NCTZ opgestart worden om te bespreken waarom dit pilootproject faalde en wat kan gedaan worden om de mondhygiënisten een wettelijk werkkader te verschaffen.

VBT betreurt dat dit proefproject geen doorgang vindt : op deze manier zullen we geen objectief zicht krijgen op de werkzaamheden van de mondhygiënisten en is er nog geen duidelijkheid omtrent de verdere integratie van de mondhygiënisten binnen het mondzorgteam. 

We willen iedereen bedanken die meegewerkt heeft aan de uitwerking van dit proefproject, in het bijzonder het RIZIV, voor de constructieve samenwerking van de voorbije maanden.

Inloggen
Word lid