Zoeken
Word lid Zoeken

Fluor(ide) ter voorkoming van tandbederf

door VBT

In een wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor beleidsmakers inzake volksgezondheid, geeft de Belgische Hoge Gezondheidsraad een stand van zaken over de individuele aanbevelingen inzake fluoride voor de Belgische bevolking.

20210924_hgr-9602_fluor_infographic

Raadpleeg hier:
• Het persbericht
Download hier:
• De poster

Inloggen
Word lid