Zoeken
Word lid Zoeken

Covidspecial van Eerstelijnszone Gent dd 25/11

door VBT
sad nurse.jpg

De (eerstelijns)zorg kraakt: grote uitval van hulpverleners door besmettingen of hoogrisicocontacten, torenhoge werklast met ontzettend veel vragen van burgers en extra administratie, ... De verontrustende signalen stromen toe bij de Eerstelijnszone. We blijven er bij de beleidsmakers op aandringen dat de situatie voor de eerstelijn onhoudbaar is. Intussen roepen we alle hulpverleners op om solidair te zijn met elkaar, over disciplines heen. Geef niet op, samen zij aan zij komen we deze moeilijke periode door.

Zit je er even door als hulpverlener? Aarzel niet: bel de zuurstoflijn

De aanhoudende druk, de onduidelijkheden m.b.t. de toekomst, de gewijzigde werkwijze, het gevaar besmet te worden of te besmetten, de vrees tekort te schieten… Ieder beleefde en beleeft nog steeds deze periode op zijn/haar eigen manier. Daarom biedt “De Zuurstoflijn” telefonische of beeldbel-ondersteuning aan zorgverleners die in deze corona-crisis hun veerkracht zien dalen en een psychische impact voelen.
Deze zuurstoflijn richt zich tot (thuis)verpleegkundigen, medewerkers uit WZC, huisartsen, medewerkers uit het jeugdwerk en VAPH, de eerste lijn... Elke zorgverlener die een ondersteunend gesprek wenst, kan zich aanmelden op dit nummer van het Netwerkpunt van Het Pakt: 09 397 09 87. Aanmelden kan op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag en dan wordt bekeken om een afspraak in te plannen op een moment dat voor jou het best past. Ook anoniem aanmelden kan.

Huisarts Amelieke, zorgkundige Marina en een onthaalmedewerkster wilden graag hun getuigenis over de zuurstoflijn delen. 

Uitzondering 'blijven werken na hoogrisicocontact'

Kampt jouw organisatie of je praktijk met personeelstekort als gevolg van de vele quarantaines door hoogrisicocontacten? Al zeker tot 01/12/2021 kan gevaccineerd zorgpersoneel na een hoog-risicocontact uitzonderlijk blijven werken in afwachting van een negatief testresultaat, op voorwaarde dat:

  • de zorgverlener asymptomatisch en volledig gevaccineerd is
  • de zorgverlener niet onder hetzelfde dak woont als het indexgeval
  • er geen alternatieven zijn en de aanwezigheid van de zorgverlener noodzakelijk is voor een minimumnorm van zorg.

De beslissing om de quarantaine of isolatie maatregel niet te volgen, mag nooit door de zorgmedewerker zelf worden genomen. In zorginstellingen dient de beslissing door de directie samen met de arbeidsarts te worden genomen. In de eerstelijnszorg en de thuiszorg moet de beslissing worden genomen door de arbeidsarts of in overleg met de wachtkring.

Als een uitzondering op de quarantaine wordt toegepast, moeten steeds de volgende voorzorgen worden genomen:

  • Het contact met het publiek tot het strikte minimum beperken;
  • Waar mogelijk geen gebruikmaken van het openbaar vervoer;
  • Respecteren van afstandsregels en altijd dragen van (chirurgisch) mondneusmasker op de juiste manier op de werkplek;
  • Beperking van het contact met andere medewerkers: in de praktijk betekent dit zoveel mogelijk gescheiden in- en uitgangen, gescheiden kleedkamers en gescheiden pauze- en eetruimten.

Meer info kan je terugvinden op de website van Sciensano.

Mobiele testing in collectiviteiten

Indien je als (zorg)instelling kampt met een grote uitbraak, kan er beroep gedaan worden op een mobiel testteam (MTT) van UZ Gent, indien volgende voorwaarden werden vervuld:

  • Het MTT komt ter plaatse voor collectiviteiten (bijvoorbeeld scholen, bedrijven, …) indien de aantallen van personen niet kunnen getest worden met de lokale testcapaciteit of niet tot in het testcentrum van het UZ kunnen komen.
  • Het MTT komt ter plaatse nadat zij hiervoor goedkeuring ontvangen hebben van het Agentschap Zorg en Gezondheid
  • De voorziening dient er rekening mee te houden dat het MTT 24 uur nodig heeft om zich te organiseren. Het moment van testing is afhankelijk van de planning.

Indien je als voorziening beroep wil doen op het mobiel testteam kan je steeds contact opnemen met Simon Malfait van het UZ Gent via simon.malfait@uzgent.be en MTT@uzgent.be of bellen naar 09 332 25 48.

Quarantaine-coaching

Door de hoge besmettingscijfers moeten opnieuw veel mensen in quarantaine. Dit zorgt soms voor extra grote uitdagingen bij kwetsbare personen. We herinneren er nog even aan dat er beroep gedaan kan worden op het team quarantaine-coaching van Stad Gent. Meer info kan je hier terugvinden.

Achter de schermen: covid-team Eerstelijnszone Gent

Al sinds de start van de covid-pandemie is er vanuit de Gentse zorgraad een covid-team samengesteld met een vertegenwoordiging van de eerstelijn (o.a. de huisartsenvereniging, lokaal bestuur, ziekenhuizen, diensten maatschappelijk werk,…). We staan in nauw contact met de gemeentelijke crisiscel en dienst noodplanning van de Stad Gent en proberen zo de grootste knelpunten gecoördineerd aan te pakken en ondersteuning te bieden bij omvangrijke uitbraken. Een team van medische experten adviseert ons daar ook bij.

Vaccinatie voor zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers

Heb je nog vragen betreffende de boosterprik voor zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers?

Het overzicht van de momenteel beschikbare informatie hierover kan je lezen in onze vorige vaccinatiespecial. Ook op onze website kan je de meest recente informatie terugvinden. Indien je nog met extra vragen zit kan je steeds mailen naar info@elzgent.be en dan zorgen we ervoor dat jouw vraag bij de juiste persoon terechtkomt.

Inloggen
Word lid