Zoeken
Word lid Zoeken

BTW regeling tandartsen: nieuwe info

door VBT

De voorbije weken hebt u wellicht vernomen dat vanaf 1 januari 2022 BTW zou moeten aangerekend worden voor behandelingen zonder therapeutisch of reconstructief doel. Met deze wet van 10.07.21 (BS 20.07.2021) voldoet ons land aan de Europese regelgeving.

De voorbije weken hebt u wellicht vernomen dat vanaf 1 januari 2022 BTW zou moeten aangerekend worden voor behandelingen zonder therapeutisch of reconstructief doel. Met deze wet van 10.07.21 (BS 20.07.2021) voldoet ons land aan de Europese regelgeving.

De BTW administratie werkt momenteel aan een circulaire waarin een en ander verduidelijkt wordt, als reactie op de opmerkingen vanuit de verschillende beroepsgroepen waarop de wet van 10.07.21 van toepassing is.

Deze circulaire wordt momenteel gefinaliseerd en zal in de week van 20 december worden gepubliceerd.

Gezien echter de zeer korte tijd tussen het verschijnen van de circulaire en de inwerkingtreding van de wet heeft de administratie nu reeds bepaalde toleranties gepubliceerd. Deze toleranties laten de zorgverstrekker meer tijd om zich in orde te stellen met de wetgeving.

U vindt de volledige tekst terug op de website van de FOD Financiën:
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/toleranties-wijziging-medische-btw-vrijstellingen-vanaf-1-januari-2022

We sommen hieronder de voor de tandartsen belangrijkste toleranties op:

A. Het toepasbaar btw-regime

Alle ingrepen of handelingen die reeds vóór 31 december 2021 zijn vastgelegd om op een latere datum (uiterlijk 30 juni 2022) te worden uitgevoerd blijven niet onderworpen aan BTW. Idem voor de dienstprestaties (vb. expertises) die reeds zijn uitgevoerd uiterlijk op 31 december 2021 (belastbaar feit) maar waarvoor er zich een oorzaak van opeisbaarheid voordoet na die datum.

B. De btw-identificatie (formulier e604A)

De belastingplichtigen die zich als gevolg van deze wijzigingen voor btw-doeleinden moeten laten identificeren ((gemengde) belastingplichtige met indiening van periodieke btw-aangiften, belastingplichtige onderworpen aan de vrijstellingsregeling kleine ondernemingen,…) kunnen hun ondernemingsnummer laten activeren door indiening van het formulier e604A via een erkend ondernemingsloket of via de toepassing e604.

Het ondernemingsnummer kan geactiveerd worden als btw-identificatienummer met datum uitwerking op 1 januari 2022, op voorwaarde dat het formulier wordt ingediend uiterlijk op 31 januari 2022.

C. De indiening van de eerste periodieke btw-aangiften

Om de belastingplichtigen die als gevolg van de wijzigingen aan deze btw-vrijstelling voor het eerst periodieke btw-aangiften moeten indienen, de tijd te geven zich hieraan aan te passen wordt in de volgende toleranties voorzien:

• Een indiener van maandaangiften kan de handelingen van januari, februari en maart 2022 opnemen in de aangifte van april 2022 (samen met de handelingen van april 2022) die uiterlijk 20 mei 2022 moet worden ingediend.
Deze tolerantie vereist wel dat er voor de maanden januari, februari en maart 2022, uiterlijk respectievelijk op 20 februari, 20 maart en 20 april 2022 een nihilaangifte wordt ingediend.
• Een indiener van kwartaalaangiften kan de handelingen van het eerste kwartaal 2022 pas opnemen in de aangifte van het tweede kwartaal 2022 (samen met de handelingen van het tweede kwartaal 2022) die uiterlijk op 20 juli 2022 moet worden ingediend.
Deze tolerantie vereist evenwel dat er voor het eerste kwartaal 2022, uiterlijk op 20 april 2022 een nihilaangifte wordt ingediend.

Voor alle details verwijzen wij naar de volledige tekst op de website van de FOD Financiën:
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/toleranties-wijziging-medische-btw-vrijstellingen-vanaf-1-januari-2022.

De meeste tandartspraktijken zullen ons inziens vallen onder de vrijstellingsregeling kleine ondernemingen, d.w.z. belastbare jaaromzet lager dan 25.000 euro.

Het volstaat dan om vóór 31 januari via het formulier 604A een aanvraag tot btw-identificatie in te dienen (verplicht online!) https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/btw/aangifte/aanvang-wijziging-einde-activiteit

en meteen de vrijstelling aan te vragen:

https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/123-brochure-vrijstellingsregeling-belasting.pdf

Heb je gekozen voor het vrijstellingsregime voor kleine ondernemingen hoef je geen (drie)maandelijkse aangiften te doen, maar je facturen moeten wel voldoen aan dezelfde regels die gelden voor btw-plichtigen. Ook moet je je BE-identificatienummer vermelden. Uiteraard breng je geen btw in rekening, maar je bent wel verplicht om de volgende vermelding toe te voegen: ‘Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen’ of ‘Vrijgesteld van btw’.

Inloggen
Word lid