Zoeken
Word lid Zoeken

Informatiefiche voor aanschaf van tandradiografietoestellen

door VBT

U gebruikt één of meerdere tandradiografietoestellen?

We stellen vast dat de erkende deskundigen in de fysische controle en de medische stralingsfysica niet altijd op tijd worden betrokken bij de aanschaf van dergelijke apparatuur. Daardoor loopt u het risico op vertraging in het vergunningsproces, een latere ingebruikname van de apparatuur en eventuele bijkomende kosten.

Hier vindt u een infofiche die u kan helpen om dat te voorkomen. De infofiche lijst de punten op waarmee u rekening moet houden vooraleer u uw bestelling plaatst.
Gelieve de fiche grondig door te nemen en ze ook door te sturen naar het hoofd van uw interne dienst voor fysische controle, in het geval u die functie niet zelf vervult.

Heeft u vragen of wenst u nog meer informatie?
Neem dan contact op via meldpunt@fanc.fgov.be 

Inloggen
Word lid