Zoeken
Word lid Zoeken

Samen helpen we mensen in nood!

door VBT
Vluchtelingen - Geel.png

De schrijnende situatie van mensen op de vlucht laat ons niet onberoerd. De oorlog in Oekraïne brengt momenteel dagelijks veel Oekraïense vluchtelingen naar ons land. In het kader van het Europese tijdelijk beschermingsstatuut opent het RIZIV de ziekteverzekering voor deze mensen. Zo geven we hen toegang tot betaalbare zorg.
Ze moeten zich wel inschrijven bij een Belgisch ziekenfonds.

Zorg factureren? Zodra de vluchteling ingeschreven is bij een ziekenfonds

De inschrijving bij het ziekenfonds gaat retroactief in vanaf de eerste dag van het kwartaal waarin de vluchteling het bewijs van registratie of het attest tijdelijke bescherming ontvangt.

Er kunnen meerdere dagen verlopen vóór de inschrijving bij een ziekenfonds, waarop de vluchteling zorg nodig kan hebben. We vragen u om te wachten tot de Oekraïense patiënt ingeschreven is bij een ziekenfonds vooraleer de verstrekkingen te factureren. 

Het kan echter lastig zijn om een patiënt goed te helpen, als je niet met elkaar kan communiceren. Onze Nederlandse zustervereniging heeft een aantal hulpmiddelen ter beschikking gesteld die kunnen helpen in de communicatie met Oekraïense vluchtelingen.

KNMT Vertaalkaarten op https://www.knmt.nl/praktijkzaken/bijzondere-doelgroepen/vluchtelingen-uit-oekraine

Op de speciale Oekraïne-vertaalkaarten (pdf) vind je in de linker kolom nuttige, mondzorg-gerelateerde zinnen in het Nederlands die in de rechterkolom in het Oekraïens zijn weergegeven. Je kan deze kaarten downloaden, uitprinten en eventueel sealen. Zo kun je door middel van aanwijzen toch een beknopte woordenwisseling hebben met je Oekraïense patiënt.

Recht op verhoogde tegemoetkoming

We gaan er bij hun inschrijving bij een ziekenfonds vanuit dat vluchtelingen momenteel geen inkomsten hebben. Oekraïense vluchtelingen krijgen bijgevolg recht op een verhoogde tegemoetkoming zodra ze ingeschreven zijn.

Maximumfactuur: de vluchtelingen beschouwd als apart ‘gezin’

In normale omstandigheden wordt de maximumfactuur, die de uitgaven van een ‘gezin’ beperkt, berekend aan de hand van de personen die op eenzelfde adres ingeschreven staan.

In deze specifieke situatie worden Oekraïense vluchtelingen die in een gastgezin verblijven, niet beschouwd als deel van dit gezin. We beschouwen hen wel als een apart gezin, samen met hun personen ten laste, zolang ze dezelfde hoofdverblijfplaats hebben.

Wilt u Oekraïense vluchtelingen helpen?

U vindt meer informatie over de oorlog én wat u kan doen via www.info-oekraine.be

Inloggen
Word lid