Zoeken
Word lid Zoeken

Recht op sociaal statuut

door VBT

De nationale commissie tandheelkundigen-ziekenfondsen bevestigde vandaag dat de tandartsen die zich conventioneerden in één van de vijf arrondissementen die de noodzakelijke 50% niet haalden, recht zullen hebben op het sociaal statuut.

Het betreft alle arrondissementen in de provincie Antwerpen en de arrondissementen Sint-Niklaas en Roeselare .
De tandartsen die toegetreden zijn tot het Akkoord 2022-2023 dienen uiteraard alle voorwaarden opgenomen in dit Akkoord volledig te eerbiedigen.

In deze arrondissementen treedt het akkoord niet in werking. Verder overleg in de nationale commissie tandartsen en ziekenfondsen wordt nog gevoerd.

Inloggen
Word lid